Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zmluvní partneri

Zmluvní partneri mesta pri nakladaní s komunálnymi odpadmi


Zber zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a BRKO a prevádzkovanie zberných dvorov

FCC Hlohovec s.r.o., Šoltésova 22, 920 01Hlohovec

 

Triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

FCC Hlohovec s.r.o., Šoltésova 22, 920 01Hlohovec

                                                  

Zber starého šatstva

FCC Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava

 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelene

Mestská zeleň Hlohovec s.r.o., Šafárikova 30, 920 01Hlohovec

 

Zber malého elektroodpadu

ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

 

Zber zmesového komunálneho odpadu z uličných košov

KOSIT WEST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice

 

Výkup komunálnych odpadov

METALUX s.r.o., M. Benku 42/1764, 920 01 Hlohovec


 


6937409

Úvodná stránka