Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zmluvné spoločnosti mesta

  • Výsyp malých zberných nádob z verejných priestranstiev

KOSIT WEST, s.r.o., Rastislavova 98, Košice, IČO:50492471

 

  • Zametanie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev a ich zimná údržba

Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II., Timravy 19, 920 01  Hlohovec, IČO:34303120

 

  • Zametanie a čistenie vybraných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (bez ich zimnej údržby)

Mestská zeleň Hlohovec s.r.o., Šafárikova 30, 920 01  Hlohovec, IČO:50182161
Verejnoprospešní pracovníci mesta


 


6853059

Úvodná stránka