Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zmena stavby pred dokončením

Opis:

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
  • Prílohy uvedené v žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.


Poplatky:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Lehota:

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.


Vybavuje:

- referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania (stavebný úrad),  II. poschodie Mestského úradu,  M. R. Štefánika 1, Hlohovec, číslo dverí 207, telefónne číslo: 033/381 33 74,  033/791 00 82, 033/3815 680  Kontakt : Vladimír Káčer,  Ing. Peter Dávidek, Ing. Henrieta Zlámalová

e- mail :
vladimir.kacer@hlohovec.skpeter.davidek@hlohovec.sk, henrieta.zlamalova@hlohovec.sk

 


Súvisiace predpisy:


Tlačivá:


 
Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.docx(24.8 kB)Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.docx
Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.odt(19.5 kB)Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.odt


6848923

Úvodná stránka