Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zberný dvor v Šulekove

Zberný dvor - Hlohovec - m.č. Šulekovo, ul. Priemyselná

 

Prevádzkovateľ:
Zberný dvorFCC Hlohovec, s.r.o.
Šafáriková 30
920 01 Hlohovec
Tel. +421 (0) 33 7301 456
email: hlohovec@fcc-group.sk

Prevádzkové hodiny - zberný dvor
Pondelok – Piatok
11.30 – 18.00 hod.
Sobota
8.00 – 15.30 hod.


 

V štátny sviatok je  Zberný dvor zatvorený. 

 

 

OZNAM – Drobné stavebné odpady


Mesto Hlohovec oznamuje občanom, že prijatím nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch bola mestám a obciam uložená povinnosť spoplatnenia odovzdávaných Drobných stavebných odpadov.  Preto mesto Hlohovec od 1.1. 2016 upravuje podmienky ich odovzdávania a spoplatnenia prostredníctvom VZN č. 133/2013 v znení dodatku č.1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností.

Drobné stavebné odpady sa budú odovzdávať len v zbernom dvore v Šulekove, kde bude v priebehu januára 2016 inštalovaná plošinová váha.  Drobné stavebné odpady bude môcť občan odovzdať v zbernom dvore v Šulekove v čase otváracích hodín, kde po odvážení drobných stavebných odpadov, bude povinný pracovníkovi zberného dvora zaplatiť poplatok vo výške 0,025 € za 1 kg odpadu. Pracovník vystaví občanovi doklad o zaplatení príslušného poplatku.   

 

 


 
Odoberané druhy odpadov

 
Oznam - odovzdávanie bio odpadu v Zbernom dvore

 

 

 

Dôležité upozornenie:

 

Upozornenie !!!!


Pri odovzdávaní odpadu do Zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne občianskym preukazom alebo potvrdením o úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady. Odovzdanie odpadu na iný než vlastný občiansky preukaz nebude umožnené.

- veľkorozmerný a veľkoobjemný odpad (napr. nábytok, sedačky, postele a pod.) je potrebné v zbernom dvore odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave !!!!!

 

Zberný dvor


 


3456136

Úvodná stránka