Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Opis:

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
  • nájomnú zmluvu v prípade prenájmu pôdy, resp. nehnuteľnosti, kde sa má činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka vykonávať
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 142a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Poplatok: doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 6,50 € podľa položky 142a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Súvisiace predpisy: zákon č. 219/1991 Zb., ktorým mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

Tlačivo: Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov docx
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov odt
Výber z číselníka SK NACE pre činnosti SHR


Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, Monika Sobolčiaková, č.tel. 033/7368 226, kancelária I. poschodie, č.dv. 3


 


6873246

Úvodná stránka