Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Vydanie určenia na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení

Opis:

K vypísanému tlačivu treba doložiť:

  • 4x návrh dopr. značenia

Súvisiace predpisy : § 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Tlačivo:
Žiadosť o vydanie určenia na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení docx
Žiadosť o vydanie určenia na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení odt

Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Ing. Ľuboš Hložka, č.tel. 033/7368 211 a Zlatica Procházková, č.tel. 033/3817879, kancelária II. poschodie, č.dv. 208


 


6848946

Úvodná stránka