Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkarňou

Opis: užívanie verejného priestranstva (mimo ciest, chodníkov, príp. parkovísk)


  K žiadosti je treba priložiť:

  • Grafický návrh vystavenia tovaru a zakreslenie vystavenia tovaru na podklade katastrálnej mapy (WebGis, Katasterportál, Mapka GKÚ)s okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude vystavený tovar zaberať
  • Stanovisko mesta Hlohovec na umiestnenie tovaru z odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania


Súvisiace predpisy:
Zásady umiestňovania samostatne stojaceho reklamného zariadenia a umiestňovania - vystavenia tovaru pred prevádzkarňou

Na miestnu daň za užívanie verejného priestranstva na území mesta sa vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec


Tlačivo:
Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkarňou (odt)

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkarňou (docx)


Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Zlatica Procházková, č.tel. 033/3817879, kancelária II. poschodie, č.dv. 208


 


6873206

Úvodná stránka