Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie exteriérového sedenia (terasy)

Opis:

užívanie verejného priestranstva (mimo ciest, chodníkov, príp. parkovísk)

K žiadosti je treba priložiť:

  • Grafický návrh umiestnenia exteriérového sedenia (terasy)a zakreslenie umiestenia sedeniana podklade katastrálnej mapy (WebGis, Katasterportál, Mapka GKÚ)s okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude exteriérové sedenie (terasa) zaberať
  • Stanovisko mesta Hlohovec na umiestnenie exteriérového sedenia (terasy) z odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania

Súvisiace predpisy:
Zásady umiestňovania exteriérového sedenia (terasy) na území mesta Hlohovec


Tlačivo: Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie exteriérového sedenia (terasy)
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie exterriérového sedenia (terasy)

Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Zlatica Procházková, č.tel. 033/3817879, kancelária II. poschodie, č.dv. 208
 


 


6857481

Úvodná stránka