Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 195/2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 98/2008 o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec

Schválené: 21.9.2017

Vyhlásené: 26.9.2017

Účinnosť: 11.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 195/2017,

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 98/2008  o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 195/2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 98/2008  o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec:

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 98/2008  o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec.

Čl. 2

Zrušovacie ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 98/2008  o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec.

 

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 21. 9. 2017.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 01. 10. 2017.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

 

 6875077

Úvodná stránka