Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt: Sekretariát prednostu, Bc. Ida Švrčková, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 243/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec
 Navrh_VZN_243_2019.pdf (234.2 kB) (234.2 kB)

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 242/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 234/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 Navrh_VZN_242_2019.pdf (301.6 kB) (301.6 kB)

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 Navrh_VZN_241_2019.pdf (313.1 kB) (313.1 kB)

 

236/2018účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN 236_2018.pdf VZN 236_2018.pdf (409.4 kB)
schválené: 6.12.2018, vyhlásené: 17.12.2018, účinné: 1.1.2019

235/2018účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_235_2018.pdf VZN_235_2018.pdf (272 kB)
schválené: 6.12.2018, vyhlásené: 11.12.2018, účinné: 1.1.2019

228/2018účinné
 

schválené: 27.9.2018, vyhlásené: 2.10.2018, účinné: 17.10.2018

224/2018účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_224_2018.pdf VZN_224_2018.pdf (1.3 MB)
schválené: 28.6.2018, vyhlásené: 29.6.2018, účinné: 14.7.2018

222/2018zrušené
 

schválené: 28.6.2018, vyhlásené: 29.6.2018, účinné: 14.7.2018, platné do: 16.10.2018

220/2018účinné
 

schválené: 28.6.2018, vyhlásené: 29.6.2018, účinné: 14.7.2018

219/2018účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_219_2018.pdf VZN_219_2018.pdf (178.4 kB)
schválené: 28.6.2018, vyhlásené: 29.6.2018, účinné: 14.7.2018

212/2018účinné
 

schválené: 24.4.2018, vyhlásené: 27.4.2018, účinné: 12.5.2018

211/2018účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN 211_2018.pdf VZN 211_2018.pdf (18.9 MB)
schválené: 24.4.2018, vyhlásené: 7.5.2018, účinné: 22.5.2018

206/2018účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_206_2018.pdf VZN_206_2018.pdf (175.5 kB)
schválené: 22.2.2018, vyhlásené: 26.2.2018, účinné: 13.3.2018

205/2018účinné
 

schválené: 22.2.2018, vyhlásené: 26.2.2018, účinné: 13.3.2018

204/2017zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_204_2017.pdf VZN_204_2017.pdf (376 kB)
schválené: 14.12.2017, vyhlásené: 15.12.2017, účinné: 30.12.2017, platné do: 14.5.2018

203/2017účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_203_2017.pdf VZN_203_2017.pdf (224 kB)
schválené: 14.12.2017, vyhlásené: 15.12.2017, účinné: 1.1.2018

202/2017účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_202_2017.pdf VZN_202_2017.pdf (256 kB)
schválené: 14.12.2017, vyhlásené: 15.12.2017, účinné: 1.1.2018

200/2017účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_200_2017.pdf VZN_200_2017.pdf (337.3 kB)
schválené: 14.12.2017, vyhlásené: 15.12.2017, účinné: 30.12.2017

199/2017zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_199_2017.pdf VZN_199_2017.pdf (195.4 kB)
schválené: 9.11.2017, vyhlásené: 10.11.2017, účinné: 25.11.2017, platné do: 14.5.2018

197/2017účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN__197_2017.pdf VZN__197_2017.pdf (237.5 kB)
schválené: 9.11.2017, vyhlásené: 10.11.2017, účinné: 1.1.2018

192/2017účinné
 

schválené: 21.9.2017, vyhlásené: 25.9.2017, účinné: 10.10.2017

190/2017zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_190_2017.pdf VZN_190_2017.pdf (2.3 MB)
schválené: 29.6.2017, vyhlásené: 30.6.2017, účinné: 15.7.2017, platné do: 11.5.2018

189/2017zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_189_2017.pdf VZN_189_2017.pdf (8 MB)
schválené: 29.6.2017, vyhlásené: 30.6.2017, účinné: 15.7.2017, platné do: 13.7.2018

186/2017účinné
 

schválené: 18.5.2017, vyhlásené: 22.5.2017, účinné: 6.6.2017

185/2017účinné
 

schválené: 18.5.2017, vyhlásené: 22.5.2017, účinné: 6.6.2017

181/2017zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_181_2017.pdf VZN_181_2017.pdf (7.2 MB)
schválené: 23.3.2017, vyhlásené: 27.3.2017, účinné: 11.4.2017, platné do: 12.3.2018

180/2017účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_180_2017.pdf VZN_180_2017.pdf (1.1 MB)
schválené: 23.3.2017, vyhlásené: 27.3.2017, účinné: 11.4.2017

178/2017účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_178_2017.pdf VZN_178_2017.pdf (134.4 kB)
schválené: 23.3.2017, vyhlásené: 29.3.2017, účinné: 15.4.2017

175/2017účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_175_2017.pdf VZN_175_2017.pdf (189.6 kB)
schválené: 2.2.2017, vyhlásené: 7.2.2017, účinné: 22.2.2017

167/2016zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_167_2016.pdf VZN_167_2016.pdf (253 kB)
schválené: 10.11.2016, vyhlásené: 15.11.2016, účinné: 1.12.2016, platné do: 31.12.2018

165/2016zrušené
 

schválené: 29.9.2016, vyhlásené: 4.10.2016, účinné: 19.10.2016, platné do: 12.3.2018

160/2016zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_160_2016.pdf VZN_160_2016.pdf (133.1 kB)
schválené: 28.4.2016, vyhlásené: 2.5.2016, účinné: 17.5.2016, platné do: 31.12.2017

159/2016účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_159_2016.pdf VZN_159_2016.pdf (97.4 kB)
schválené: 28.4.2016, vyhlásené: 2.5.2016, účinné: 17.5.2016

158/2016zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_158_2016.pdf VZN_158_2016.pdf (190.6 kB)
schválené: 17.3.2016, vyhlásené: 21.3.2016, účinné: 5.4.2016, platné do: 21.2.2017

156/2016zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_156_2016.pdf VZN_156_2016.pdf (751 kB)
schválené: 4.2.2016, vyhlásené: 8.2.2016, účinné: 23.2.2016, platné do: 13.7.2018

148/2015účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN_148_2015.pdf VZN_148_2015.pdf (716.5 kB)
schválené: 10.12.2015, vyhlásené: 14.12.2015, účinné: 1.1.2016

143/2015účinné
 

Súbor na stiahnutie VZN 143_2015.pdf VZN 143_2015.pdf (249.8 kB)
schválené: 5.11.2015, vyhlásené: 13.11.2015, účinné: 28.11.2015

137/2013zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_137_2013.pdf VZN_137_2013.pdf (249.1 kB)
schválené: 12.12.2013, vyhlásené: 13.12.2013, účinné: 1.1.2014, platné do: 31.12.2015

135/2013zrušené
 

Súbor na stiahnutie VZN_c_135_2013.pdf VZN_c_135_2013.pdf (109.5 kB)
schválené: 24.10.2013, vyhlásené: 29.10.2013, účinné: 13.11.2013, platné do: 14.4.2017

134/2013zrušené
 

Súbor na stiahnutie 134_2013.pdf 134_2013.pdf (457.9 kB)
schválené: 27.6.2013, vyhlásené: 1.7.2013, účinné: 1.8.2013, platné do: 14.10.2016

130/2012zrušené
 

schválené: 13.12.2012, vyhlásené: 14.12.2012, účinné: 1.1.2013, platné do: 14.7.2017

121/2011zrušené
 

schválené: 8.12.2011, účinné: 28.12.2011, platné do: 28.12.2012

116/2010zrušené
 

schválené: 9.9.2010, vyhlásené: 13.9.2010, účinné: 1.10.2010, platné do: 30.6.2012

115/2010zrušené
 

schválené: 9.9.2010, vyhlásené: 12.9.2010, účinné: 27.9.2010, platné do: 29.12.2017

113/2010zrušené
 

Dodatok č. 1 k VZN 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec dodatok_1_k_VZN_113_2010_ucinnost18052011.pdf dodatok_1_k_VZN_113_2010_ucinnost18052011.pdf (4.7 MB)
Dodatok č. 2 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 dodatok_2_k_VZN_113_2010_u._18052012.pdf dodatok_2_k_VZN_113_2010_u._18052012.pdf (823.5 kB)
Dodatok č. 3 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - 1 časť dodatok_3_VZN_113_2010_UPN_ZaD2011_2012_u01062013.pdf dodatok_3_VZN_113_2010_UPN_ZaD2011_2012_u01062013.pdf (5.8 MB)
Dodatok č. 4 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2
a dodatku č.3
dodatok4_kVZN1132010_ZaD2012_2013_text_U010614.pdf dodatok4_kVZN1132010_ZaD2012_2013_text_U010614.pdf (1.1 MB)
Dodatok č. 5 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č.4 dodatok5_kVZN1132010_ZaD20132014OH_text_a_nalozky_U15122014.pdf dodatok5_kVZN1132010_ZaD20132014OH_text_a_nalozky_U15122014.pdf (5.9 MB)
schválené: 18.2.2010, vyhlásené: 23.2.2010, účinné: 10.3.2010, platné do: 16.10.2018

112/2010účinné
 

schválené: 18.2.2010, vyhlásené: 23.2.2010, účinné: 10.3.2010

110/2009zrušené
 

schválené: 29.10.2009, vyhlásené: 3.11.2009, účinné: 1.11.2009, platné do: 30.4.2012

108/2009účinné
 

Súbor na stiahnutie Cisarka.pdf Cisarka.pdf (181.4 kB)
schválené: 19.2.2009, vyhlásené: 20.2.2009, účinné: 6.3.2009

103/2008zrušené
 

schválené: 30.10.2008, účinné: 1.1.2009, platné do: 31.12.2016

102/2008zrušené
 

schválené: 30.10.2008, účinné: 14.11.2008, platné do: 28.12.2012

97/2008zrušené
 

schválené: 26.6.2008, účinné: 16.7.2008, platné do: 30.11.2015

93/2007účinné
 

schválené: 15.2.2007, účinné: 5.3.2007

83/2005zrušené
 

schválené: 9.9.2005, účinné: 28.9.2005, platné do: 22.2.2016

82/2005zrušené
 

schválené: 14.6.2005, účinné: 1.7.2005, platné do: 5.6.2017

81/2005zrušené
 

schválené: 14.6.2005, účinné: 30.6.2005, platné do: 28.2.2017

65/2003zrušené
 

schválené: 24.6.2003, účinné: 9.7.2003, platné do: 27.9.2011

60/2003zrušené
 

schválené: 3.9.2003, vyhlásené: 4.9.2008, účinné: 18.9.2003, platné do: 15.7.2014

50/2001zrušené
 

schválené: 29.11.2001, účinné: 1.1.2002, platné do: 13.5.2013

39/1999zrušené
 

schválené: 16.9.1999, účinné: 1.11.1999, platné do: 27.12.2011

32/1997zrušené
 

schválené: 13.2.1997, účinné: 1.3.1997, platné do: 13.3.2018

30/1997zrušené
 

schválené: 13.2.1997, účinné: 1.3.1997, platné do: 22.2.2016

29/1997zrušené
 

schválené: 13.2.1997, účinné: 1.3.1997, platné do: 12.4.2017

21/1995zrušené
 

schválené: 7.9.1995, vyhlásené: 11.9.1995, účinné: 26.9.1995, platné do: 16.5.2016


6366014

Úvodná stránka