Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

ARCHÍV:

 

Voľné pracovné miesto - vyučený kuchár/kuchárka, pomocný kuchár/kuchárka

Voľné pracovné miesto - pomocná kuchárka/pomocný kuchár

Voľné pracovné miesto - pomocná kuchárka/pomocný kuchár

Výberové konanie - príslušníci Mestskej polície v Hlohovci - do 31. januára 2019

Voľné pracovné miesto - upratovačka - do 31. januára 2019

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácie

Výberové konanie - konateľ spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. - do 25. januára 2019

Výberové konanie - konateľ spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. - do 25. januára 2019

Voľné pracovné miesto - učiteľ matematiky - do 20. januára 2019

Výberové konanie - operátor kamerového systému Mestskej polície v Hlohovci - do 15. januára 2019

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent/asistentka - do 10. januára 2019

Pohovor - opatrovateľka v domácnosti - do 14. decembra 2018
Zápisnica

Pohovor - referent pre verejnoprospešné služby - do 17. decembra 2018
Zápisnica

Pohovor - referent pre verejnoprospešné služby - do 29. novembra 2018
Zápisnica

Pohovor - referent pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - do 19. októbra 2018
Zápisnica

Voľné pracovné miesto - kolportéri na roznos mestských informačných novín Život v Hlohovci

Voľné pracovné miesto - pomocný kuchár/pomocná kuchárka

Pohovor - referent školského úradu MsÚ v Hlohovci - do 19. októbra 2018
Zápisnica

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ, A. Felcána 4 - do 11. októbra 2018

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ, Koperníkova 24 - do 10. októbra 2018

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka MŠ, Hollého 3 - do 21. septembra 2018

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent/asistentka - do 14. septembra 2018

Pohovor - referent Školského úrad MsÚ v Hlohovci - do 20. septembra 2018
Zápisnica

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka - PAM - do 7. spetembra 2018

Voľné pracovné miesto - kuchár/kuchárka - do 7. septembra 2018

Pohovor - opatrovateľka v domácnosti - do 5. septembra 2018
Zápisnica

Voľné pracovné miesto - učiteľ anglického jazyka - do 24. augusta 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ tanečného odboru - do 30. augusta 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ gitary - do 30. augusta 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ hudobnej náuky - do 30. augusta 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka matematiky - do 31. augusta 2018

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácie - do 24. augusta 2018

Pohovor - referent pre účtovníctvo a financovanie mestských organizácií - do 31. augusta 2018
Zápisnica

Voľné pracovné miesto - pomocná sila v kuchyni

Voľné pracovné miesto - kuchár/kuchárka

Voľné pracovné miesto - účtovník – hospodár školy/účtovníčka – hospodárka - do 31. augusta 2018

Voľné pracovné miesto - kuchár/kuchárka ZŠ Podzámska - do 20. augusta 2018

Voľné pracovné miesto - kuchár/kuchárka ZŠ Podzámska - do 20. augusta 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka Slovenský jazyk, Dejepis, Občianska náuka - do 15. augusta 2018

Pohovor - referent Školského úradu MsÚ v Hlohovci - do 17. augusta 2018
Zápisnica z otvárania prihlášok

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície Hlohovec - do 15. augusta 2018

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka - PAM - do 30. júla 2018

Pohovor - opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti - do 10. augusta 2018
Zápisnica

Pohovor pre pracovnú pozíciu na zastupovanie počas dlhodobej PN – referent pre účtovníctvo a financovanie mestských organizácií - do 10. augusta 2018
Zápisnica z otvárania prihlášok

Pohovor - referent Matričného úradu (matrikár), IOM a osvedčovania listín a podpisov - do 27. júla 2018
Zápisnica z pohovoru

Pohovor - opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti - do 16. júla 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - referent školského úradu MsÚ v Hlohovci - do 20. júla 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - kuchár/kuchárka

Voľné pracovné miesto - opatrovateľka

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času DÚHA - do 16. júla 2018

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg - do 30. júna 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ s aprobáciou anglický jazyk - do 6. júla 2018

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg - do 6. júla 2018

Voľné pracovné miesto - pedagogický aistent - do 30. júna 2018

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka MŠ

Pohovor - referent pre prenesené kompetencie - Odbor školstva - do 22. júna 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľka/učiteľ predprimárneho vzdelávania - do 22. júna 2018

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície Hlohovec - do 7. júna 2018

Pohovor - opatrovateľka v domácnosti - do 14. júna 2018
Zápisnica z pohovoru

Pohovor - referent pre odpadové hospodárstvo - do 5. júna 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - učiteľka/učiteľ I. stupňa - do 15. júna 2018

Voľné pracovné miesto - upratovačka

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg - do 30. mája 2018

Pohovor - referent pre exekúcie - do 24. mája 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka matematiky - do 23. mája 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka telesnej a športovej výchovy - do 23. mája 2018

Voľné pracovné miesto - špeciálny pedagóg - do 23. mája 2018

Voľné pracovné miesto - asistent/asistentka učiteľa - do 23. mája 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka matematiky - do 11. mája 2018

Pohovor - referent pre odpadové hospodárstvo - do 18. mája 2018
Zápisnica z pohovoru

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície Hlohovec - do 04. mája 2018

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka - do 30. apríla 2018

Dve voľné pracovné miesta - kuchár/-ka

Voľné pracovné miesto - pracovník údržby zelene - do 30. apríla 2018

Výberové konanie - asistent zdravotnej osvety - do 18. apríla 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka predprimárneho vzdelávania - do 13. apríla 2018

Pohovor - referent Stavebného úradu - do 13. apríla 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - hlavný kuchár/hlavná kuchárka - do 15. apríla 2018

Pohovor - opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti - do 23. marca 2018
Zápisnica z pohovoru

Výberové konanie - terénny pracovník - do 21. marca 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ primárneho vzdelávania - do 16. marca 2018

Pohovor - referent Stavebného úradu MsÚ v Hlohovci - do 22. februára 2018
Zápisnica z pohovoru

Pohovor - referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti - do 22. februára 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - učiteľ anglického jazyka - ZŠ - do 16. februára 2018

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície Hlohovec - do 21. februára 2018

Pohovor - referent pre exekúcie - do 9. februára 2018
Zápisnica z pohovoru

Pohovor - referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti - do 31. januára 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent/asistentka - do 26. januára 2018

Pohovor - referent pre verejnoprospešné služby - do 30. januára 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - odborný zamestnanec - školský logopéd - do 30. januára 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka v materskej škole - do 25. januára 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka nemeckého a anglického jazyka - do 25. januára 2018

Pohovor - referent pre odpadové hospodárstvo - do 24. januára 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - príslušním MsP - do 24. januára 2018

Výberové konanie - terénny sociálny pracovník a terénny pracovník - do 19. januára 2018

Voľné pracovné miesto - učiteľka v materskej škole - do 09. januára 2018

Pracovný pohovor - REFERENT PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE MsÚ v Hlohovci - do 10.01.2018
Zápisnica z pohovoru

Výberové konanie - vedúci odboru ekonomického MsÚ v Hlohovci - do 8. januára 2018
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - odborný zamestnanec - školský logopéd - do 19. decembra 2017

Voľné pracovné miesto - vychovávateľ ŠKD - do 15. decembra 2017

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka MŠ Kalinčiakova - do 29. decembra 2017

Voľné pracovné miesto - kuchár/-ka v školskej jedálni - do 31. decembra 2017

Voľné pracovné miesto - referent pre originálne kompetencie MsÚ - do 8. decembra 2017
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - referent pre odpadové hospodárstvo - do 8. decembra 2017
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - údržbár - do 8. decembra 2017

Voľné pracovné miesto - techniku úseku prevádzky VV a VK - do 16. novembra 2017

Voľné pracovné miesto - školský logopéd - do 8. decembra 2017

Voľné pracovné miesto - kuchár/-ka

Výberové konanie - účinkujúci pri občianskych obradoch - do 27. novembra 2017
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - kuchár/-ka - VI. ZŠ Podzámska - do 30. novembra 2017

Voľné pracovné miesto - inštruktor sociálnej rehabilitácie

Pohovor - upratovačka na MsÚ v Hlohovci - do 25. októbra 2017
Zápisnica z pohovoru

Pohovor - vodič sociálneho taxíka - do 25. októbra 2017

Výberové konanie - terénny pracovním a terénnny sociálny pracovník - do 25. septembra 2017

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka gitary - do 28. augusta 2017

Pohovor - referent Stavebného úradu MsÚ v Hlohovci - do 31. augusta 2017
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - pomocný kuchár/kuchárka - do 31. augusta 2017

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent/asistentka - do 25. augusta 2017

Voľné pracovné miesto - príslušník Mestskej polície Hlohovec - do 28. augusta 2017

Voľné pracovné miesto - vedúci/vedúca školskej jedálne

Voľné pracovné miesto - hlavná kuchárka/kuchár

Voľné pracovné miesto - vedúca/vedúci školskej jedálne - do 22. augusta 2017

Pohovor - referent Stavebného úradu MsÚ v Hlohovci - do 14. augusta 2017
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - vedúca školskej jedálne Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8, Hlohovec, m. č. Šulekovo - do 14. augusta 2017

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie - do 31. júla 2017

Pohovor referent Stavebného úradu MsÚ v Hlohovci - do 31. júla 2017
- žiadny z uchádzačov nesplnil podmienky požadované na uvedenú pracovnú pozíciu

Výberové konanie - učiteľka/učiteľ v materskej škole - do 24. júla 2017

POHOVOR - referent pre právne zabezpečenie (právnik) - do 28. júla 2017
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - vedúca školskej jedálne - do 31. júla 2017

Voľné pracovné miesto - príslušník Mestskej polície Hlohovec - do 14. júla 2017

POHOVOR - referent - údržbár majetku mesta na MsÚ v Hlohovci - do 27. júna 2017
Zápisnica z pohovoru

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Podzámska 35 - do 30. júna 2017

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - ZŠ Ul. Arpáda Felcána - do 20. júna 2017

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - ZŠ Ul. Podzámska - do 23. júna 2017

Výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľa p.o. MKC Hlohovec - do 19. júna 2017
Zápisnica z výberového konania

POHOVOR - referent pre právne zabezpečenie (právnik) - do 16. júna 2017
Zápisnica z pohovoru

Voľné pracovné miesto - učiteľ ZŠ (Matematika, Telesná výchova) - do 9. júna 2017

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ekonómka - MŠ Vinohradská - do 22. mája 2017

VÝBEROVÉ KONANIE - vedúci Odboru spoločenských služieb - do 26. mája 2017
Zápisnica z pohovoru

POHOVOR - referent pre životné prostredie - do 18. mája 2017
Zápisnica z pohovoru

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nábrežie A. Hlinku 23, 920 01 Hlohovec - do 26. mája 2017

POHOVOR - referent pre právne zabepečenie (právnik) - do 12. mája 2017

Voľné pracovné miesto - montér - do 20. apríla 2017

VÝBEROVÉ KONANIE - vedúci Odboru spoločenských služieb - do 2. mája 2017

POHOVOR - referent pre životné prostredie - do 26. apríla 2017

POHOVOR - personálny referent - do 24. apríla 2017

POHOVOR - referent pre právne zabezpečenie - do 18. apríla 2017

VÝBEROVÉ KONANIE - referent informatiky - správca webového sídla - do 3. apríla 2017

VÝBEROVÉ KONANIE - Konateľ Hlohovskej televízie s. r. o. - do 31. marca 2017

VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ/-ka MŠ Ľ. Podjavorinskej - do 10. marca 2017

POHOVOR - referent pre organizačné zabezpečenie - do 17. feburára 2017

POHOVOR - referent pre miestny poplatok za komunálne odpady a DSO - do 17. februára 2017

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - Zastupovanie pracovnej pozície ekonóm/PAM počas PN

VÝBEROVÉ KONANIE - Odbor spoločenských služieb - zastupovanie - do 17. februára 2017

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - hlavný kuchár/kuchárka

VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ MŠ Ľ. Podjavorinskej - do 3. februára 2017

POHOVOR - referent pre investície - do 23. januára 2017

POHOVOR - referent pre verejnoprospešné služby - do 23. januára 2017

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - príslušník Mestskej polície Hlohovec - do 26. januára 2017

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - hlavný kuchár/kuchárka

POHOVOR - referent pre originálne kompetencie MsÚ - do 10. januára 2017

VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ MŠ Ľ. Podjavorinskej - do 3. februára 2017

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - pedagogický asistent - do 19. decembra 2016

POHOVOR - referent pre záležitosti m. č. Šulekovo - do 21. decembra 2016

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - Učiteľ/-ka matematiky - do 18. novembra 2016

POHOVOR - Referent Odboru školstva - do 3. novembra 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ/-ka Materskej školy, Vinohradská 7 - do 8. novembra 2016

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - sociálny pracovník ZpS - do 30. októbra 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ Mestského kultúrneho centra - do 18. októbra 2016

POHOVOR - referent školstva - do 12. októbra 2016

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie - do 29. septembra 2016

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - školník/-čka - do 29. septembra 2016

POHOVOR - referent pre dopravu a technickú infraštruktúru - do 30. septembra 2016

POHOVOR - referent pre investície - do 30. septembra 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - kuchár/-ka

VÝBEROVÉ KONANIE - kuchár/-ka

VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZŠ Šulekovo - do 21. septembra 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZŠ Koperníkova - do 21. septembra 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - špeciálny pedagóg - do 12. septembra 2016

POHOVOR - Referent pre školstvo - do 9. septembra 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Vedúci Odboru školstva MsÚ Hlohovec - do 8. septembra 2016

POHOVOR - Referent pre investície - do 5. septembra 2016

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - učiteľ matematiky - do 19. augusta 2016

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste - Asistent učiteľa - do 20. augusta 2016

POHOVOR - Referent pre implementáciu projektov - do 25. augusta 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie - do 19. augusta 2016

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - učiteľ matematiky - do 19. augusta 2016

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste - Asistent učiteľa - do 20. augusta 2016

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste - Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - do 15. augusta 2016

POHOVOR - Referent pre investície - do 1. augusta 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie - do 19. augusta 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie - do 25. júla 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Učiteľ/-ka pre primárne vzdelávanie - do 31. júla 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie - do 18. júla 2016

POHOVOR - Referent pre financovanie školstva - do 11. júla 2016

POHOVOR - Referent pre kultúru a šport - do 1. júla 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - vedúci Odboru školstva - do 7. júla 2016

POHOVOR - Referent pre implementáciu projektov - do 6. júla 2016

POHOVOR - Referent pre stratégiu, koncepcie a štatistiky - do 28. júna 2016

POHOVOR - Referent pre investície - do 22. júna 2016

POHOVOR - Referent pre dopravnú a technickú infraštruktúru - do 22. júna 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ II. ZŠ, Koperníkova 24 - do 21. júna 2016

POHOVOR - Referent pre informatiku - informatik - do 15. júna 2016

POHOVOR - Referent pre organizačné zabezpečenie - do 15. júna 2016

POHOVOR - Referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti - do 15. júna 2016

POHOVOR - Referent pre implementáciu projektov - do 6. júna 2016

POHOVOR - Referent pre investície - do 31. mája 2016

POHOVOR - Referent pre dopravu a technickú infraštruktúru - do 31. mája 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Vedúci odboru výstavby - do 23. mája 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Vedúci odboru životného prostredia - do 23. mája 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Vedúci odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania - do 23. mája 2016

VÝBEROVÉ KONANIE - Vedúci odboru školstva - do 25. mája 2016

POHOVOR - Referent pre zeleň, ochranu prírody a krajiny - do 13. mája 2016

POHOVOR - Refernt pre bytovú a nebytovú oblasť - do 13. mája 2016

POHOVOR - Referent pre zeleň, ochranu prírody a krajiny - do 13. mája 2016 do 13.00 h

POHOVOR - Referent pre dopravu a technickú infraštruktúru - do 11. mája 2016 do 13.00 h

POHOVOR - Referent pre investície - do 11. mája 2016 do 13.00 h

POHOVOR - Referent pre implementáciu projektov - do 11. mája 2016 do 13.00 h

POHOVOR - Refernt pre bytovú a nebytovú oblasť - do 13. mája 2016 do 13.00 h

Referent stavebného úradu - do 22. apríla 2016 do 13.00 h

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície Hlohovec - do 21. apríla 2016 do 14.30 h

Referent stavebného úradu - do 8. apríla 2016 do 13.00 h

Výberové konanie - referent pre územné plánovanie - do 16. marca 2016

Výberové konanie - referent pre miestny poplatok za komunálne odpady - do 16. marca 2016

Výberové konanie - personálny referent - do 16. marca 2016

Výberové konanie - referent pre životné prostredie - do 19. 2. 2016

Výberové konanie - personálny referent - do 10. 2. 2016

Výberové konanie - personálny referent - do 18. 1. 2016

Výberové konanie - referent pre verejné obstarávanie - do 18. 1. 2016

Výberové konanie - referent pre investície - do 18. 1. 2016

Výberové konanie - vedúci Spoločného obecného úradu - do 27. 1. 2016 - zrušené

Výberové konanie - Riaditeľ/-ka Materskej školy Fraštacká - do 22. 1. 2016 do 12.00 h

Voľné pracovné miesto - Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - do 22. 12. 2015

Voľné pracovné miesto - kuchár/-ka - do 30. októbra 2015 do 12.00 h

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka slovenského jazyka - do 30. októbra 2015 do 12.00 h

Voľné pracovné miesto - školník v MŠ v m. č. Šulekovo - do 23. októbra 2015

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec - do 03. novembra 2015

Výberové konanie - zastupovanie - referent Právneho oddelenia na úseku registratúrneho strediska - do 23. októbra 2015

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Základnej umeleckej školy v Hlohovci - do 30. októbra 2015

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Materskej školy Fraštacká - do 16. októbra 2015

Výberové konanie - referent správy majetku MsÚ Hlohovec - do 2. októbra 2015

Voľné pracovné miesto - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - do 21. septembra 2015

Voľné pracovné miesto - vychovávateľ ŠKD - do 23. septembra 2015

Voľné pracovné miesto - ZŠ A. Felcána - personalistka - do 25. septembra 2015

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka predprimárneho vzdelávania - do 18. septembra 2015

Voľné pracovné miesto - ZUŠ Hlohovec - kurič - do 18. septembra 2015

Voľné pracovné miesto - učiteľ hry na gitare - do 20. agusta 2015

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka MŠ Podjavorinskej 8, m. č. Šulekovo - do 20. augusta 2015

Voľné pracovné miesto - ZUŠ - učiteľ/-ka hry na gitaru - do 7. augusta 2015

Voľné pracovné miesto - ZUŠ - učiteľ/-ka hudobnej náuky - do 7. augusta 2015

Voľné pracovné miesto - ZUŠ - učiteľ/-ka hry na dychových nástrojoch - do 7. augusta 2015

Voľné pracovné miesto - referát exekúcií a pokút - do 7. augusta do 14.00 h

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec - do 3. augusta 2015

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka pre I. stupeň ZŠ - do 31. júla 2015

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka anglického jazyka - II. stupeň ZŠ - do 31. júla 2015

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka chémie a fyziky - II. stupeň ZŠ - do 31. júla 2015

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka - informatiky - II. stupeň ZŠ - do 31. júla 2015

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka matematiky a geografie - II. stupeň ZŠ - do 31. júla 2015

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka ZŠ s aprobáciou telesná výchova a geografia - do 12. júla 2015

(prípadne TV/biológia alebo TV/matematika)

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie, MŠ Hollého - do 8. júla 2015

Pedagogický zamestnanec - Učiteľ/-ka v materskej škole - do 27. júna 2015

Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie - do 25. júna 2015


 


6011070

Úvodná stránka