Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Vedenie osobitnej matriky

Opis:

Všetky matričné udalosti, ako je narodenie, sobáš alebo úmrtie, ktoré nastalo v zahraničí, zapisuje a matričné doklady vydáva Ministerstvo vnútra - osobitná matrika.
Jedná sa o nestránkové pracovisko, preto sumarizácia podkladov a spisovanie zápisníc prislúchajú matričnému úradu podľa trvalého pobytu žiadateľa.
Upozornenie: doklady vystavené v zahraničí musia byť originál a v prípade potreby samostatne potvrdené, s príslušnými overeniami.

Potrebné doložiť:

  • verejnú listinu (rodný, sobášny, alebo úmrtný list),
  • občiansky preukaz osoby, ktorej sa zápis týka,
  • ostatné doklady sa posudzujú individuálne podľa matričnej udalosti.

Matričný obvod Matričného úradu Hlohovec tvoria obce: Hlohovec, Bojničky, Sasinkovo, Jalšové, Dolné Otrokovce, Merašice, Kľačany, Koplotovce.

Poplatky:

- do 31. 12. 2017 - bez poplatku

- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v zahraničí v cudzine do osobitnej matriky - od 1. 1. 2018 - 10 eur

Lehota vybavenia: 1 - 3 mesiace

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Matričný úrad, Janka Juríčková, tel. 033/7368 231,  Klientske centrum, prízemie, e-mail: matrika@hlohovec.sk


 


6873202

Úvodná stránka