Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Územné konanie

Opis:

Územným konaním sa rozumie rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmena územného rozhodnutia a rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.
 

K vybaveniu potrebujete:

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia, resp. o predĺžení platnosti územného rozhodnutia alebo zmene územného rozhodnutia
  • Prílohy uvedené v jednotlivých formulároch

  V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad   vyzve   žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.


Poplatky:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Lehota na vybavenie:

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.


Vybavuje:

- referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania (stavebný úrad),  II. poschodie Mestského úradu,  M. R. Štefánika 1, Hlohovec, číslo dverí 207, telefónne číslo: 033/381 33 74,  033/791 00 82, 033/3815 680  Kontakt : Vladimír Káčer,  Ing. Peter Dávidek, Ing. Henrieta Zlámalová

e- mail :
vladimir.kacer@hlohovec.skpeter.davidek@hlohovec.sk, henrieta.zlamalova@hlohovec.sk

 

 

Súvisiace predpisy:Tlačivá :


 
Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_na_stavbu.docx(27.4 kB)Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_na_stavbu.docx
Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_na_stavbu.odt(22.9 kB)Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_na_stavbu.odt
Ziadost_o_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.docx(24.8 kB)Ziadost_o_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.docx
Ziadost_o_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.odt(20.8 kB)Ziadost_o_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.odt


6848921

Úvodná stránka