Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Elektronická úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec am. č. Šulekovo“Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o oznámení miesta uloženia písomností - Renáta Toráčová, Žaneta ČonkováVytlačiť
 


 
 

VÝZVA - odstránenie a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu
elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č, 251/2012 Z. z.
                                                                  Vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe
Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z
vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle
právnych predpisov na ochranu životného prostredia.
Požadovaný konečný termín vykonan e prác je 30. 11. 2018


 
 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016 - 2020Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - VAVRO MARKO, BARTOŠOVÁ MÁRIA, MENYHÁZOVÁ BLANKA, PLAĆKO RADOVAN, SUROVÁ EVAVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - ŠEBESTA MARTIN, PÁLKA PAVEL, HERÁKOVÁ MONIKA, VAVRINEC MAREK, ČMÁROVÁ JANA, KUREK ĽUBOŚ, PIKNA PETER, RÉVAY ROMAN, KRIŚTOF MILAN, VÍČAN MATÚŠ, ORICHELOVÁ ANNAVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - LESKO RUDOLF, ABDULHAMAT ORAL, LEVČÍK PETER, PAULOVIČ EMIL, PETROVIČ TIBOR, KUCHARIK MARIÁN, TISO JÁN, ČONKOVÁ ŽANETA, HUDEC STANISLAV, DVORAN MARTIN, MYDLO IGORVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - BARINEC ĽUBOMÍR, STOJKA MÁRIOVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - BAREK ANTON, VANČO BOHUMIL, POLGÁR DUŠAN, TORÁĆ RADOSLAV, FATURA FRANTIŚEK, DYCHA ŠTEFAN, ILOVIČ FRANTIŠEK, ŠERY JÁN, NEŽATICKÝ JAROSLAV, ERIK HERDA, TORÁČ JOZEFVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín - na základe podania Radovana Úradníčka, Dvorníky 484, 920 56 Dvorníky, nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na štvrtok dňa 21.12.2017 o 13.00 hod., na ulici Nerudova 8 v HlohovciVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 56


3609259

Úvodná stránka