Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy - archív

Elektronická úradná tabuľa

Termínovník pre akt uzavretia manželstva na rok 2016Vytlačiť
 

     Dňa 20. augusta 2015 bol Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci schválený termínovník pre akt uzavretia manželstva nasledovne:

 

Schválené termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2016

09. január 2016 16. júl 2016
13. február 2016 27. august 2016
19. marec 2016 17. september 2016
23. apríl 2016 22. október 2016
14. máj 2016 12. november 2016
25. jún 2016 10. december 2016

 

     Mesto Hlohovec - Matričný úrad stanovil jednu sobotu v mesiaci ako deň určený k občianskemu obradu. Vo všetky ostatné dni, v ktoré budú manželstvá uzatvárané občianskou formou, bude uzatvorenie manželstva mimo stanoveného termínu spoplatnené podľa položky 18 písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov poplatkom 16,50 eura.


 
 

Verejná vyhláška - rozšírenie výrobného areálu Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o., Hlohovec - I. etapaVytlačiť
 


 
 

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC K 31.12.2016Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru podnájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o oznámení miesta uloženia písomnosti - KATARÍNA CEPKOVÁVytlačiť
 


 
 

NÁVRH VZN č. 183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

NÁVRH VZN č. 184/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Zámocký park v HlohovciVytlačiť
 


 
 

NÁVRH VZN č. 185/2017 Trhový poriadok - Stredoveké dni v HlohovciVytlačiť
 


 
 

NÁVRH VZN č. 186/2017 Trhový poriadok - Cesta rozprávkovým lesomVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 2465


3019709

Úvodná stránka