Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy - archív

Elektronická úradná tabuľa

Termínovník pre akt uzavretia manželstva na rok 2017Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo po prerokovaní nasledovné termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2017:

 

Schválené termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2017

21. január 2017 15. júl 2017
18. február 2017 26. august 2017
25. marec 2017 23. september 2017
29. apríl 2017 21. október 2017
20. máj 2017 25. november 2017
10. jún 2017 16. december 2017

 


 
 

Oznam - Saneca Pharmaceuticals, a.s. - mierne zvýšená tvorba zápachu v okolí prečerpávacej stanice odpadných vôd Vytlačiť
 

O Z N A M

 

Mesto Hlohovec oznamuje občanom, že v spoločnosti Saneca Phamaceuticals, a.s., Nitrianska 100, Hlohovec bude v čase od 27. 7. 2018 do 14. 8. 2018 plánovaná nevyhnutná odstávka všetkých farmaceutických a niektorých API výrob, energetických zariadení a rozvodov, v rámci ktorej budú vykonávané preventívne opravy a údržba zariadení, strojov a technologických celkov.

V súvislosti s odstávkou výroby bude vykonávaná aj nevyhnutná údržba a čistenie prečerpávacích jímok a nádrží, ktoré sú súčasťou systému kanalizácie a čistenia odpadových vôd, vrátane likvidácie zachytených nečistôt a kalov.

Pri tejto činnosti, podľa skúseností z minulých rokov, nevyhnutne dochádza k mierne zvýšenej tvorbe zápachu v okolí prečerpávacej stanice odpadných vôd. Napriek všetkému úsiliu nebude možné zápach úplne eliminovať. Zapáchajúce látky, ktoré sa pri uvedených činnostiach uvoľnia do ovzdušia nemajú negatívny význam na zdravie obyvateľov mesta Hlohovec.


 
 

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Antónia OndrejičkováVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - CRHAN ZDENKO, POLGÁR DUŠAN, VŐRŐŠ ROMAN, MASNÝ DAMIÁNVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - SELECKÝ JOZEF, HROMADA KAMIL, HOCHEL JOZEF, KUBÍK TIBOR, PISKLAK PAVELVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - ČERNÝ ROBERTVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - MONCMAN MICHAL, PAVLOVIČ PETER, MENYHÁZOVÁ MÁRIAVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na štvrtok dňa 09.08.2018 o 13.00 hod., na ulici Jarmočná 4/A v Hlohovci na základe podania spoločnosti Labservis, s. r. o., Ovocná 5131/3, 921 01 PieštanyVytlačiť
 


 
 

Program MSRVytlačiť
 

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 9. augusta 2018, t. j.  vo štvrtok o 13.00 h

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh na zabezpečenie poskytovania vybraných zdravotníckych služieb v meste      Hlohovec
  3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018 a návrh na rozpočtové opatrenie MsZ
  4. Záver

 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 9. augusta 2018, t. j. vo štvrtok o 14.00 h

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
  3. Návrh na zabezpečenie poskytovania vybraných zdravotníckych služieb v meste Hlohovec
  4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018 a návrh na rozpočtové opatrenie MsZ
  5. Záver

 

 

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 
Položky 1-10 z 3199


4224983

Úvodná stránka