Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy - archív

Elektronická úradná tabuľa

Nájomné byty na Pribinovej ul. 104 - Aktuálna evidencia žiadateľov Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o oznámení miesta uloženia písomnosti - ALEXANDER VALKOVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE o umiestnení časti stavby „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE - povoľuje - „Areálová čerpacia stanica 2“ - Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317 920 01 Hlohovec Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE - povoľuje - „Rodinný dom“ - Ján Riegel a manž. Marcela Riegelová, Vinohradská 3/C, 920 01 HlohovecVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - KLEBERC BRANISLAV, DZURECH RADOVAN, PETRUŠ RADOVAN, ŠARAJ MILAN, KUBINCOVÁ ĽUBICA, BARINEC MICHAL, HERDOVÁ ADRIANA, KABÁT TOMÁŠ Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daniel SlovákVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - SO 201 - Predĺženie verejného vodovodu a vodovodná prípojka Zámok HlohovecVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - „Zmeny a doplnky 06/2017 Územného plánu obce Bučany“Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na utorok dňa 17.10.2017 o 10.30 hod., na ulici Hlohová 102/10 v HlohovciVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 2769


3456167

Úvodná stránka