Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov“Vytlačiť
 

Mesto Leopoldov  obstaráva strategický dokument „Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov“.

Mesto Hlohovec bolo  informované ako dotknutý orgán o oznámení strategického dokumentu Okresným úradom Hlohovec dňa 14.4.2015.

Podrobnosti  oznámenia o strategickom dokumente sú zverejnené na enviroportáli alebo na webovom sídle mesta Leopoldov.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA -VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - MILOS MESAROSVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Čistopis územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“ Vytlačiť
 

Čistopis urbanistickej štúdie  spracovaný na základe uznesenia č.69 zo dňa 18.9.2014  je zverejnený  v sekcii územnoplánovacie podklady (tu).


 
 

OZNAM SPP - Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadeníVytlačiť
 

Plagát SPP - text v priloženom PDF súbore Text plagátu sa nachádza v priloženom PDF súbore.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej brožúre.

Súbor na stiahnutie Plagat_SPP.pdf Plagat_SPP.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie Brozura_SPP.pdf Brozura_SPP.pdf (608.7 kB)

 
 

UPOZORNENIE NA POVINNOSŤ NAHLASOVANIA DOMÁCEJ ZABÍJAČKYVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava,
Zavarská 11, Trnava

upozorňuje


na pretrvávanie povinnosti nahlasovania domácej zabíjačky, týkajúcej sa ošípaných a hovädzieho dobytka aspoň 1 deň vopred na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (§ 23 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Miesto nahlasovania domácej zabíjačky je
RVPS Trnava
Zavarská 11
91821 Trnava
tel.: 033/5501447, 033/5922111
fax: 033/5501407
e - mail: Sekretariat.TT@svps.sk .

     Nenahlásenie domácej zabíjačky (ošípaných a hovädzieho dobytka) je podľa § 48 zákona o veterinárnej starostlivosti klasifikované ako priestupok, za ktorý je možno uložiť pokutu od 400 do 1000 €.


Hlohovec, 26.2.2015

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


 
 

Prijímatelia 2% z daníVytlačiť
 

     Ľudia a firmy na Slovensku, platiaci dane, môžu každoročne podporiť verejno-prospešné účely prostredníctvom darovania 2% dane organizáciám zapísaným v zozname príjimateľov 2 %. Môžu takto priamo podporiť konkrétnu organizáciu bez vynaloženia dodatočných prostriedkov, keďže 2% z ich daní putujú nie do štátneho rozpočtu, ale do nimi určenej organizácie.

     Aj vy môžete poukázať časť finančných prostriedkov prostredníctvom zaplatených daní na podporu spoločensky užitočných činností a skvalitniť tak život v našom meste.

V meste Hlohovec sa o 2% daní uchádzajú nasledujúce subjekty:

 

Oblasť športu

Oblasť školstva

Iné subjekty


 
 

TERMÍNOVNÍK PRE AKT UZAVRETIA MANŽELSTVA NA ROK 2015Vytlačiť
 

 

Schválené termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2015

 

 24. január 2015  25. júl 2015
 21. február 2015  15. august 2015
 21. marec 2015  26. september 2015
 18. apríl 2015  24. október 2015
 23. máj 2015  14. november 2015
 13. jún 2015  12. december 2015

 


 
 

Harmonogoram separovaného zberu zo sídlisk pre rok 2014 Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu KO na rok 2014Vytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 24


1291547

Úvodná stránka