Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ - Rusnák Robert, Halás Radim, Somordík Milan, Petrovič Tibor, Birkuš PeterVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ - Spáčil Peter, Rusnák Róbert, Chudý Ľubomír, Brezovský Ľudovít, Horváth Richard, Tamáš JánVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 166/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 164/2016Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - rodinný dom (číslo parcely 3815) a parcela č. 3815 - k.ú. Hlohovec Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu-Irena Hricová, Jozef FranekVytlačiť
 


 
 

Zámer prenájmov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - k.ú. Šulekovo Vytlačiť
 


 
 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosti VaTS, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 162/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN 165/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 38


2495676

Úvodná stránka