Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona o obecnom zriadení sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

dňa 6. novembra 2014, t. j. vo štvrtok, o 14.00 h

v Dome kultúry na Pribinovej ul.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti –  kúpa, predaj, nájom, zámena
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2014 a návrh na rozpočtové opatrenie
 5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
 6. Návrh Dodatku č. 5 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 7. Návrh Dodatku č. 8 k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie
 8. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo a dodatok č. 5 k VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4
 9. Územný plán mesta Hlohovec, podnety na obstarávanie Zmien a doplnkov doručené do 30.6.2014
 10. Návrh poradovníka na pridelenie garsónky, 1-izbového a 2-izbového bytu platného na rok 2015
 11. Ubytovňa Hlohovec, zmena účelu využitia, prestavba na nájomné byty so znížením energetickej náročnosti
 12. Petícia „za zastavenie diskoték na vyhliadke Šianec“
 13. Návrh termínov určených pre akt uzavretia manželstva na rok 2015
 14. Správa o vykonanej kontrole
 15. Interpelácie
 16. Rôzne
 17. Záver

 

O 17.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKYVytlačiť
 

BENDE ZOLTÁN, BENDEOVÁ MÁRIA, BREZOVSKÝ PETER, DINGA PAVOL, FATURA FRANTIŠEK, HARUŠTIAK ERIK, ILOVIč FRANTIŠEK, KOLLAR DRAHOSLAV, KUREK MARTIN, MASNICA MARTIN, PIKNA PETER


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - JOZEF ŠOKA, MILADA VAŠÍČKOVÁVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 14_10_27_SOKA.pdf 14_10_27_SOKA.pdf (579.1 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - ŠTOFOVÁ JANKA, Mgr.Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HORVÁTH VLADIMÍR, KOLLÁRIK MARTIN, LESAY MAROŠ, MIŠECH RONALD, MUŽÍK JÁN, SLOVÁKOVÁ JARMILAVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - PAVLOVIČOVÁ MIROSLAVA, TAMÁŠ JÁNVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - SEWIMA s.r.o.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 14_10_20_SEWIMA.pdf 14_10_20_SEWIMA.pdf (651 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - JÁN JAROŠČÁK, HUSKA MILANVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 14_10_20_HUSKA.pdf 14_10_20_HUSKA.pdf (613.4 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - KOLENO ROMANVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - KONEČNÝ JAROMÍRVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 45


978864

Úvodná stránka