Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - František ČulákVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HOCHEL JOZEF, VANČO BOHUMIL, LUŠČON IGORVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - HERDOVÁ ZDENKA, VEČEROVÁ EVA, HOCHEL JOZEF, LIDAJOVÁ MONIKA, KOLENIČ JÁN, SLEZÁK VILIAM, RUSNÁK RÓBERT, ORICHELOVÁ ANNAVytlačiť
 


 
 

Termínovník pre akt uzavretia manželstva na rok 2016Vytlačiť
 

     Dňa 20. augusta 2015 bol Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci schválený termínovník pre akt uzavretia manželstva nasledovne:

 

Schválené termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2016

09. január 2016 16. júl 2016
13. február 2016 27. august 2016
19. marec 2016 17. september 2016
23. apríl 2016 22. október 2016
14. máj 2016 12. november 2016
25. jún 2016 10. december 2016

 

     Mesto Hlohovec - Matričný úrad stanovil jednu sobotu v mesiaci ako deň určený k občianskemu obradu. Vo všetky ostatné dni, v ktoré budú manželstvá uzatvárané občianskou formou, bude uzatvorenie manželstva mimo stanoveného termínu spoplatnené podľa položky 18 písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov poplatkom 16,50 eura.


 
 

Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vv_vyzva_2014.pdf vv_vyzva_2014.pdf (248 kB)

 
 

Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HORVÁTH VLADIMÍR, HELDESOVÁ RENÁTAVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania vo veci odstránenia stavby rodinného domu a stavebného konania zlúčeného s územným konaním na novostavbu rodinného domu.Vytlačiť
 

Navrhovatelia: Tomáš Ilko a manž. Adriána rod. Rýdza, bytom Záhradnícka 315, Hlohovec podali dňa 17.8.2015 na tunajšom stavebnom úrade návrh na povolenie odstránenia stavby rodinného domu parc. č. 1659, k.ú. Šulekovo, s.č. 341, na Mlynskej v Hlohovci, m.č. Šulekovo a o vydanie stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu, ktorý bude umiestnený na pozemkoch  parc. č. 1659 a 1660/2  v kat. území Šulekovo, na ul. Mlynskej v Hlohovci m. č. Šulekovo.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby rodinného domu a stavebné konanie zlúčené s územným konaním o umiestnení novostavby rodinného domu.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, v termíne od 25.8.2015 do 8.9.2015 (vrátane).


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - DINGA PAVOL, MOLNÁR JÁN, BREZOVSKÝ PETER, RAFAEL LADISLAV r.1952Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 20_08_15_DINGA.pdf 20_08_15_DINGA.pdf (151 kB)

 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 30


1559474

Úvodná stránka