Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Čmárová Jana, Klačko Peter, Kaprálik Miroslav, Mizera Daniel, Mikuš RichardVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Antal Peter, Žižová Oľga, Svetlík Roman, Vavrincová Katarína, Chalány Ján, Daniš Lukáš, Madový Lukáš, Černý Zdenek, Vavrinec Marek, Hinca Pavol, Paulíková ZuzanaVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie - vedúci Odboru školstvaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Vavro MichalVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Benko Martin, Surová Eva, Orichelová Anna, Spál Martin, Nežatický Jaroslav, Mutkovič RobertVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Novák Marek, Rusnák RobertVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu - Adrián TvrdýVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Heldesová Renáta, Toráč Radoslav, Hudec Miroslav, Spál FilipVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec - vydanie kolaudačného rozhodnutia - „Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s.“ Vytlačiť
 

     Mesto Hlohovec oznamuje v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že dňa 7.7.2014 nám bolo doručené rozhodnutie  č. 4743-17934/2016/Čás/370710105/KR-Z14 zo dňa 7.6.2016, vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.6.2016.

     Rozhodnutím sa vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie   stavby : „ Rekonštrukcia   moriarne   Bekaert   Hlohovec,   a.s. “ pre prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec.

     Do písomnej formy rozhodnutia je možné nahliadnuť počas pracovnej doby na Mestskom úrade Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, Odbor životného prostredia, v kancelárii č. 305.

     Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 60 dní na úradných tabuliach mesta  Hlohovec  a  na  www.hlohovec.sk  ( aj s rozhodnutím v celom rozsahu), v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy, v termíne od 15.7.2016 do 12.9.2016.    

      

       

                                                                                                          Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                              primátor mesta

Súbor na stiahnutie rozhodnutie.pdf rozhodnutie.pdf (290.7 kB)

 
 

Oznam o doručení písomnosti - Moncman, Biščo Vytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 37


2386333

Úvodná stránka