Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Zrušenie trvalého pobytu Miroslav ĎurišVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Selecký Jozef, Potisková Petra, Klačko Milan, Hromada Vladimír, Valko Alexander, Molnár Ján, Lidaj Jaroslav, Huszárová Monika, Paulík TimotejVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Rafael Jozef, Šebesta Martin, Šandorová Alena, Šajtlavová Marcela, Surový Štefan, Šery Stanislav, Šulák Ivan, Žižová Oľga, Spál Martin, Vašíček Miroslav, Surová EvaVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Molnár Ján, Štefanec René, Borovicová Lucia, Rapan Ján, Pavlovič Peter, Gerinec Dušan, Selecký Jozef, Podolák PeterVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaVytlačiť
 

Žiadateľ Pavol Branický a Peter Branický, bytom Seredská 680, 920 03 Hlohovec podal dňa 06.04.2016 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby: „Stavebná úprava bytu č. 12“, v bytovom dome súpisné č. 2416, Sihotská 13 v Hlohovci, 7.posch., p.č. 5039/1, 5039/2, v k.ú. Hlohovec.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v danej veci.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, po dobu 15 dní, v termíne od 20.4.2016.

 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Strnad Gabriel, Škrabálek Andrej, Přibyl Václav, Tamáš Ján, Vančo Ľubomír, Toráč Branislav, Svetlík Robert, Vavrinec Marek, Ščasná Lubica, Rácová MartinaVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Menyházová Mária, Nitran Ivan, Tomek Kamil, Ondrus Peter, Ondrus LadislavVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Hromada Vladimír, Ďuračka Ján, Škoda František, Bihariová ĽudmilaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Galina KucharikováVytlačiť
 


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľVytlačiť
 

Základná škola, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na ZŠ Podzámska

V zmysle § 11a ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná výchova-matematika alebo telesná výchova-geografia

Dátum nástupu: od 1. septembra 2016

Kvalifikačné predpoklady podľa § 6 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 30.5.2016 na adresu:

Základná škola
Podzámska 35
920 01 Hlohovec
Email: zs@zspodhlo.edu.sk

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru s riaditeľkou ZŠ sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.
V Hlohovci dňa 07.04.2016

Mgr. Eva Dudonová
riaditeľka ZŠ


 
 
Položky 11-20 z 32


2185924

Úvodná stránka