Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec spoločnosti VaTSVytlačiť
 


 
 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A - Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Územný plán mesta Hlohovec“ Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje, že dňa 23.11.2016 mu bolo doručené Okresným úradom Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec oznámenie č. OÚ-HC-OSŽP-2016/001225 zo dňa 21.11.2016 vo veci:

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu 

„Územný plán mesta Hlohovec“.

        Obstarávateľom strategického dokumentu je Mesto Hlohovec, v zastúpení primátorom mesta Ing. Miroslavom Kollárom.

      Informácie o vyššie uvedenom strategickom dokumente sú dostupné v Informačnom   systéme EIA/SEA na odkaze:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-hlohovec

       Do správy o hodnotení strategického dokumentu a do návrhu strategického dokumentu   možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín na Okresnom úrade Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.

      Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu do 21 pracovných dní od jeho zverejnenia na adresu: Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.

     Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 21 pracovných dní na úradných tabuliach mesta Hlohovec a na  www.hlohovec.sk  v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy, v termíne od 29.11.2016 do 19.12.2016.    

                                                                                    

                                                                                                              v.r.

                                                                                                   Ing. Miroslav Kollár
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                          

 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 168/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 103/2008 o pravidlách vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Hochel JozefVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Kniez Branislav, Polakovičová Drahuše, Dóci Jozef, Kleberc Branislav, Hromada VladimírVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 28_11_2016_KNIEZ.pdf 28_11_2016_KNIEZ.pdf (202 kB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Ljavroška Pavel, Nosal Štefan, Čipkar Vladimír, Hronjec Andrej, Ribarski Marija, Kokavski Pavel, Nosal Marija, Vašica JanoVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Valko Alexander, Hudec Miroslav, Heráková Monika, Čmárová Jana, Kurek Luboš, Pikna Peter, Kaprálik Miroslav, Šery Ján, Orichelová AnnaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - MB Consulting spol. s r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Igor MarhavýVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 42


2677406

Úvodná stránka