Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - ČERVEŇANSKÝ PETER, PROCHÁC MARTINVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - BORIS MÁRIO, HUJSIOVÁ ZUZANA, JANKOVIČOVÁ MONIKA, KONEČNÝ JAROMÍR, SLOVÁK DANIEL, SLOVÁKOVÁ JARMILA, PAVLOVIČ EMILVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VV HC O.pdf VV HC O.pdf (137.5 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - PETRONELA PORUBSKÁVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - ROMAN KOLENOVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O OZNÁMENÍ MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - MAJZLOVÁ SYLVIAVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - RADOVAN PLAČKOVytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti „DOBUDOVANIE AREÁLU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA VLČIE HORY HLOHOVEC“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Vytlačiť
 

      Mesto  Hlohovec,  ako dotknutá  obec (mesto) podľa  § 37 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým záverečné    stanovisko    č.    2059/2014-3.4/vt    zo   dňa   15.7.2014 k navrhovanej činnosti „ Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec“ ktorej navrhovateľom je   Plastic People, s.r.o., Dunajská I. 7664/12, 811 08 Bratislava, ktoré jej bolo dňa 18.7.2014 doručené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

     Verejnosť je informovaná o doručení záverečného stanoviska spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením oznamu na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a vo vysielaní  mestského rozhlasu. Ďalej je zverejnené v plnom znení na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy. Termín zverejnenia je do 21.8.2014, vrátane.

     Do záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v  Hlohovci, oddelenie výstavby a ŽP, M.R. Štefánika l, 920 01 Hlohovec v kancelárii č. 221, II. poschodie.

                                                                      

                                                                                                                                                           

                                                                                                                          Peter Dvoran

                                                                                                                         primátor mesta


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 43


884376

Úvodná stránka