Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Zrušenie trvalého pobytu Zuzana MatyášováVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Kubik Tibor, Jankovičová Monika, Halás Roman, Škoda František, Selecký Jozef, Šandorová Alena, Kekiš ŠtefanVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Kubik Tibor, Menyházová Blanka, Klačko Peter, Budiašová Lucia, Valko Alexander, Kusyová Jana, Paulíková Zuzana, Eliaš FerdinandVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 18_05_2016_KUBIK.pdf 18_05_2016_KUBIK.pdf (204 kB)

 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Faurecia Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava - zmena a doplnenie integrovaného povolenia v prevádzke: „Lakovanie“ Vytlačiť
 

     Mesto Hlohovec oznamuje v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že dňa 11.5.2016 nám bolo doručené rozhodnutie č.401-11086/2016/Máň,Jak/ 373350112/Z3 - DSP, zo dňa 5.4.2016, vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.5.2016

     Rozhodnutím sa mení a dopĺňa integrované povolenie v prevádzke „Lakovanie“, pre prevádzkovateľa Faurecia Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava.

     Do písomnej formy rozhodnutia je možné nahliadnuť počas pracovnej doby na Mestskom úrade Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, oddelenie výstavby a ŽP, v kancelárii č. 221.

     Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 60 dní na úradných tabuliach mesta  Hlohovec  a  na  www.hlohovec.sk  ( aj s rozhodnutím v celom rozsahu), v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy, v termíne od 16.5.2016 do 15.07.2016.   

      

                                                                                                                                   v.r.

                                                                                                                   Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                                        primátor mesta

 

                                                                                              

Súbor na stiahnutie rozhodnutie.PDF rozhodnutie.PDF (711.4 kB)

 
 

Oznam o doručení písomnosti - Herda, Dzurech, Kniez, Masaryk, Slezák, Ďuračka, Hochel, Vančo, Vido, KošťálVytlačiť
 


 
 

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície REFERENT PRE INVESTÍCIE MsÚ v Hlohovci Vytlačiť
 


 
 

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície REFERENT PRE DOPRAVU A TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU MsÚ V HLOHOVCI Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Michal ZelkaVytlačiť
 


 
 

ZÁMER odpredať majetok, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 41


2242857

Úvodná stránka