Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE - byt č. 3, vchod 13/B, 2p. Za poštou 1184/13B, HlohovecVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Vančo Erik, Grajciarová MiroslavaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PREDAJ ORNEJ PODY - parcela registra E číslo 758Vytlačiť
 


 
 

Program MsRVytlačiť
 

        

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 24. januára  2017, t. j.  v utorok o 9.00 h

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Aktuálna informácia o meste
 4. Majetkovoprávne záležitosti
 5. Dodatok č. 3 k Protokolu o zverení majetku Mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie
 6. Dodatok č. 11 k Protokolu o zverení majetku Mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 173/2017, ktorým sa určujú školské obvody jednotlivých základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 174/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Hlohovec
 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 175/2017 Trhový poriadok – Farmárske trhy
 10. Územný plán mesta Hlohovec – žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie Návrhu územného plánu
 11. Návrh urbanistickej štúdie „Plochy pre agroturizmus, Šumperky I“
 12. Správa o vykonaných kontrolách
 13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
 14. Rôzne
 15. Záver

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Gucman Jaroslav, Loskot Igor, Mocman Michal, Karabová Zuzana, Duriš Vlasčislav, Pavlovič Miroslav, Kotlár Július, Mihališinová KatarínaVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Broš František, Svetlík Robert, Kollár Radovan, Bartoš RomanVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Benko Martin, Jankovičová Monika, Kollár Lubomír, Surová Dominika, Lazová Anna, Halás Roman, Dycha Zoltán, Herda Robert, Hinca Pavol, Funta Flavián, Fazika Jozef, Dzurech MariánVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Antal Peter, Dycha ŠtefanVytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 174/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto HlohovecVytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 173/2017, ktorým sa určujú školské obvody jednotlivých základných škôl, ktorej zriaďovateľom je mesto HlohovecVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 26


2765297

Úvodná stránka