Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

NÁVRH DODATKU Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA HLOHOVEC Č. 109/2009Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA O OZNÁMENÍ MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTIVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VŠZP TRNAVA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI -RICHARD MIKUŠ Vytlačiť
 


 
 

Čistopis územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“ Vytlačiť
 

Čistopis urbanistickej štúdie  spracovaný na základe uznesenia č.69 zo dňa 18.9.2014  je zverejnený  v sekcii územnoplánovacie podklady (tu).


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu stavby bytového domu a o upustení od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade  s ustanoveniami § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania na zmenu stavby bytového domu na parcele p.č. 82 v k.ú. Hlohovec, Fraštacká 17 a 19 v Hlohovci, dostavba balkóna v byte č. 17 a v byte č. 15, pre navrhovateľov:  Mgr. Roman Škoda a manž. Ing. Tatiana Škodová, Fraštacká 17, 920 01 Hlohovec a Mária Talapková, Fraštacká 19, 920 01 Hlohovec.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, v termíne od 27.3.2015 do 10.4.2014 (vrátane).


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - PIKNA PETER, HARUŠTIAK ERIK, BOROVICOVÁ LUCIA, PAULOVIČ EMIL, MINAROVSKÝ JÁN, ILOVIČ FRANTIŠEKVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 25_03_15_PIKNA.pdf 25_03_15_PIKNA.pdf (152.1 kB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HUSKA MILAN, SLOVÁK DANIEL, RONEC ĽUBOMÍR, KADLEČÍK ROMAN, HORVÁTH VLADIMÍRVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 24_03_15_HUSKA.pdf 24_03_15_HUSKA.pdf (150.8 kB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI -CHVOJKOVÁ NIKOLAVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - MIKULA IVAN, PLAČKO RADOVAN, MATIOVÁ MICHAELAVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 41


1240341

Úvodná stránka