Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - Bartoš Roman, Toráč Milan, Svetlík Roman, Slováková Jarmila, Lidajová Monika. Baraniaková LuciaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 18_09_14_BARTOS.pdf 18_09_14_BARTOS.pdf (149 kB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI -Masná Mária, Voroš Roman, Paulovič Emil, Hujsiová Zuzana, Hromada Vladimír, Hargaš IgorVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 18_09_14_MASNA.pdf 18_09_14_MASNA.pdf (147.6 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytu, Podzámska ul., č. 2334/27Vytlačiť
 

        Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome, Podzámska ul., č. 2334/27, v Hlohovci, pre stavebníka Ing. Matúša Držíka, Sasinkovo 122, 920 65 Sasinkovo.

       Celé znenie verejnej vyhlášky je v prílohe.

       Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 18.9.2014 do 3.10.2014.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA O OZNÁMENÍ MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTÍ - DÚ TT -Martina AdamkováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

OZNAM - Celomestská deratizácia - 16.9. - 17.10.2014Vytlačiť
 

Mesto  Hlohovec v súlade  s  § 52 ods. 1 písm. j)  zákona  č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

oznamuje konanie celomestskej deratizácie

v termíne od 16. septembra do 17. októbra 2014.

 

        Mesto Hlohovec v súlade s  § 52 ods. 1 písm. j)  zákona  č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v y z ý v a   občanov, súkromne  hospodáriacich  roľníkov,  firmy,  organizácie  a  podniky ,   aby   vykonali   deratizáciu  vo  všetkých  objektoch vo svojom vlastníctve, prípadne na priľahlých voľných plochách za dodržania    všetkých  hygienických a bezpečnostných  predpisov. Výkonom  deratizácie v jednotnom termíne prispejete k úspešnejšej likvidácii rôznych druhov hlodavcov na území mesta.

       Bližšie informácie: Mestský úrad Hlohovec, M.R.Štefánika l, oddelenie výstavby a životného prostredia, č. telefónu 7368 216, 7368 214.

      

                                                                                                              v.r.

                                                                                                      Peter Dvoran

                                                                                                    primátor mesta 

 

 

v Hlohovci dňa 10.9.2014                                                 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA -DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - RASTISLAV VÁRYVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA -VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - ŠTEFAN GALBAVÝ, RICHARD MIKUŠ, LADISLAV ONDRUS, MILOŠ MESAROŠVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – „Zateplenie bytového domu“ s.č. 2520, Nitrianska č. 15 a 17 v Hlohovci – STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Rozhodnutie bude zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 16.9.2014 do 1.10.2014.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Union zdravotná poisťovňa- OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA VÝKAZU NEDOPLATKOV - Miriam DomeováVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 54


936230

Úvodná stránka