Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností - Tomáš Daniš, Pavol Repčík, Simona Stupková, Peter Vavro, Ľuboš Mutkovič, Roman Práznovský, Eduard TrávničekVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu-Vladimír SporímskyVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu-Peter OndrejičkaVytlačiť
 


 
 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A - Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Bojničky – návrh“ Vytlačiť
 

        Mesto Hlohovec oznamuje, že dňa 20.9.2016 mu bolo doručené Okresným úradom Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec oznámenie č. OÚ-HC-OSŽP-2016/001225 zo dňa 16.9.2016 vo veci:

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Bojničky – návrh“.

        Obstarávateľom strategického dokumentu je Obec Bojničky, 
        v zastúpení starostom obce Ing. Igorom Bojnanským.

      Informácie o vyššie uvedenom strategickom dokumente sú dostupné v Informačnom   systéme EIA/SEA na odkaze:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-bojnicky-navrh.

       Do oznámenia možno nahliadnuť robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín na Okresnom úrade Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.

      Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente do 15 pracovných dní od jeho zverejnenia na adresu: Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.

     Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 15 pracovných dní na úradných tabuliach mesta Hlohovec a na  www.hlohovec.sk  v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy, v termíne od 29.9.2016 do 13.10.2016.    

                                                                                                              v.r.

                                                                                                  Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                      primátor mesta


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 

Adresáti zásielky:

1.Oľga Blažová,
2. Branislav Štetina,
3. Ivana Lakatošová,
4. Bc. Martin Mihálik,
5. Bc. Veronika Hýbelová,
6. Milan Hirc,
7. Bc. Martina Zelenayová,
8. Dagmar Nitková,
9. Filip Stojka.


 
 

Výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum HlohovecVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Barinec Tibor, Ulman Dušan, Bende Zoltán, Molnár Ján, Bednárová Valéria, Berková Ingrid, Babindák Dušan, Ďuračka JaroslavVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Birkuš Peter, Chynoradský PeterVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Hujsiová Zuzana, Herdová Adriana, Ondrejka Milan, Ravinger Jozef, Hricová Irena, Vavro Peter, Repčík Pavol, Krajčovič Andrej, Stupková Simona, Kubincová ĽubicaVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 37


2512077

Úvodná stránka