Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - BENKO M., KNIEZ B., ŠULÁK I., STRNAD G.,SUROVÁ E., BUDIAŠOVÁ L., PAVLÍK P., DINGA P., KLAČKO P., KEKIŠOVÁ M., TORÁČ B., DZURECH R., MINAROVSKÝ J., BARTOŠ R., PIKNA P.,Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 17_04_15_BENKO.pdf 17_04_15_BENKO.pdf (153.3 kB)

 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY -DANIŠ VOJTECH, GAŽOVÁ MIROSLAVA, SUROVÝ ŠTEFAN, Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov“Vytlačiť
 

Mesto Leopoldov  obstaráva strategický dokument „Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov“.

Mesto Hlohovec bolo  informované ako dotknutý orgán o oznámení strategického dokumentu Okresným úradom Hlohovec dňa 14.4.2015.

Podrobnosti  oznámenia o strategickom dokumente sú zverejnené na enviroportáli alebo na webovom sídle mesta Leopoldov.


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona o obecnom zriadení sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 23. apríla  2015, t. j. vo štvrtok, o 14.00 h

v Dome kultúry na Pribinovej ul.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Majetkovoprávne záležitosti – prenájom
 4. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2014 a záverečný účet mesta za rok 2014
 5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2015, návrh na rozpočtové opatrenia a návrh na zmenu uznesenia MsZ
 6. Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec, zrušenie stavebnej uzávery
 7. Zadanie Územného plánu mesta Hlohovec (nového)
 8. Preskúmanie ÚP CMZ Hlohovec, predloženie informácie schvaľujúcemu orgánu a návrh na obstaranie zmien a doplnkov ÚP CMZ Hlohovec
 9. Dodatok č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 109/2009 o poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky občanom s trvalým pobytom v meste Hlohovec
 10. Dodatok č. 1 k VZN č. 138/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenia
 11. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia MsKC v Hlohovci za r. 2014
 12. Správa o bezpečnostnej situácii v územnom obvode OO PZ Hlohovec
 13. Správa o vykonanej kontrole
 14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
 15. Zámer spracovania PHSR mesta Hlohovec na roky 2015 - 2022
 16. Informácia o stave spoločnosti Hlohovskej televízie, s. r. o.
 17. Prerokovanie platu primátora z dôvodu zverejnenia výšky priemernej mzdy za rok 2014
 18. Interpelácie
 19. Rôzne
 20. Záver

 

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA -VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - MILOS MESAROSVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci výrubu drevín - ul. Čsl. armádyVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VŠZP TRNAVA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - VILIAM MIŠECHVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 29


1279914

Úvodná stránka