Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Herdová Zdenka, Nitran Ivan, Kniez Branislav, Pavlíková Denisa, Kadlečík Roman, Adame MichalVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Antal Peter, Šušla MarošVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Berková Ingrid, Lidaj Jaroslav, Šaray Milan, Slezák Viliam, Ištok Stanislav, Kudry František, Hricová Irena, Tamáš JánVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Červeník - Zmeny a doplnky 5/2017Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s. - INS _FTTH_HV_Hlohovec_KVB_ Gaštanová - vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej siete Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby - byt č.3, Za poštou 1184/13B, Hlohovec Vytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

O  Z  N  A  M

 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

dňa 27. februára 2017, t. j. v pondelok o 15.00 h,

v zasadacej miestnosti MsÚ na II. poschodí

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Majetkovoprávne záležitosti – nájom
 4. Majetkovoprávne záležitosti – podnájom
 5. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Hlohovec na základe podnetu Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2017
 7. Záver

 


 
 

Program MsRVytlačiť
 

Program Mestskej rady

        

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 27. februára  2017, t. j.  v pondelok o 14.30 h

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – nájom
 4. Majetkovoprávne záležitosti – podnájom
 5. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Hlohovec na základe podnetu Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2017
 7. Záver

 


 
 

Oznam o konaní Mestského zastupiteľstva Vytlačiť
 


 
 

Program Mestskej rady Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 34


2822828

Úvodná stránka