Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNíCTVA - CRYSTAL CLEAN s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - VLADIMÍR HORVÁTHVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby rodinného domu pre žiadateľa Ing. Michal Košťál, Továrenská 5, 920 01 HlohovecVytlačiť
 

      Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby " Mobilný rodinný dom a prípojky na inž. siete" v k.ú. Hlohovec pre žiadateľa Ing. Michal Košťál, Továrenská 5, 920 01 Hlohovec.

       Celé znenie verejnej vyhlášky je v prílohe.

       Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 26.11.2014 do 11.12.2014.


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 142/2014, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 47/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - JOZEF MIKULA, LADISLAV ONDRUS, ĽUBOMÍR KOLLÁR, MÁRIA MASNÁVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - ANEŽKA BENKOVÁ, TIBOR EGYED, ALICA POALKOVIČOVÁ, JANA RÝCHLIKOVÁ, IVAN SABO, PETER SPÁLVytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Dodatok č. 6 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec MestskéVytlačiť
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mesta na I. polrok 2015Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Pikna Peter, Haruštiak Erik, Kniez Branislav, Dinga Pavol, Toráč AllanVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 20_11_14_PIKNA.pdf 20_11_14_PIKNA.pdf (148.7 kB)

 
 
Položky 1-10 z 46


1016054

Úvodná stránka