Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Bardiovský Jozef, Šulák Ivan, Nemček Bohumír, Klačko PeterVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - Horváth VladimírVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby: Metropolitná optická sieť SihotNET - časť Mateja BelaVytlačiť
 

       Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby "Metropolitná optická sieť SihotNET - časť Mateja Bela" pre žiadateľa DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2, 920 01 Hlohovec.

       Celé znenie verejnej vyhlášky je v prílohe.

       Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 2.10.2015 do 17.10.2015.

 


 
 

Návrh Územného plánu obce Bojničky. Návrh Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov.Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamujeme verejnosti, že ako dotknutej obci jej boli oznámené prerokovania:

1.  návrhu Územného plánu obce Bojničky. Podklady sú zverejnené na tu.

2.  návrhu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov. Podklady

    sú zverejnené tu.

 


 
 

Oznámenie - požiadavky na zmeny cestovných poriadkov na obdobie 2015/2016Vytlačiť
 

O Z N Á M E N I E


Z dôvodu prípravy cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2015/2016 môžete zasielať Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov na adresu, prípadne e-mailom dopravcovi alebo na MsÚ Hlohovec:

SAD Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
e-mail: doprava@sadtrnava.sk

v termíne do 15.10.2015

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01 Trnava
e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk

v termíne do 15.10.2015


Mestský úrad Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
e-mail: msu@hlohovec.sk

v termíne do 13.10.2015.

Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta
v. r.


 
 

OZNAM - celomestská deratizácia Vytlačiť
 

 

       Mestu  Hlohovec  bola  doručená  výzva č. RÚVZ/2015/04026/RH zo dňa  22.9.2015,  v  ktorej  Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom v Trnave vyzýva všetky povinné subjekty na realizáciu celoplošnej deratizácie.

       Mesto  Hlohovec  v  záujme   vytvárania  a  ochrany   zdravých  podmienok a zdravého spôsobu života

oznamuje konanie celomestskej deratizácie

v termíne od 5. októbra do 15. novembra 2015.

 

       Mesto Hlohovec na základe výzvy RÚVZ a v súlade s § 51 a § 52  zákona NR SR  č. 355/2007 Z.z.  o  ochrane,  podpore  a  rozvoji  verejného  zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  v y z ý v a   občanov, súkromne  hospodáriacich  roľníkov,  firmy,  organizácie  a  podniky,

aby   vykonali   deratizáciu   vo   všetkých   objektoch   vo   svojom   vlastníctve  ,  prípadne na   priľahlých  voľných  plochách  za  dodržania   všetkých  hygienických a bezpečnostných  predpisov.

       Výkonom  deratizácie v jednotnom termíne prispejete k úspešnej likvidácii rôznych druhov hlodavcov na území mesta.

      Bližšie informácie: Mestský úrad Hlohovec, M.R.Štefánika l, oddelenie výstavby a životného prostredia, č. telefónu 033/7368 216, 033/7368 214.

 

                                                                                                                     v.r.

                                                                                                      Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                          primátor mesta

 

 

v Hlohovci dňa 28.9.2015


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marek OndrusVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián ŠokaVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Hujsiová Zuzana, Spálová Zuzana, Vörös Roman, Mutkovič Robert, Pavlovič Peter, Konečný Jaromír, Varačka MatúšVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Dzurech RadovanVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 45


1634747

Úvodná stránka