Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A - Oznámenie o strategickom dokumente - „Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 1“ Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Anna Nývltová, Miloš NývltVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Daniela Polakovičová + ostatní /príloha/Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hlohovec č. 167/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ul. v Hlohovci Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Brezovský Peter /1980/, Vavačka Matúš /1985/, Kmeťová Andrea, Benko Martin /1984/Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Vančo Bohumil, Čmárová Jana, Révay Roman, Šulák Jozef, Bartoš Roman, Lesko RudolfVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Levčík Peter, Dúbravec Robert, Vavrinec Marek, Krištof Milan, Dzurech Radovan, Heráková Monika, Milko Július, Orichelová Anna, Surová Eva, Matyášová Zuzana, Piňák Matej, Madový LukášVytlačiť
 


 
 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete a zdrojov podzemnej vody - studníVytlačiť
 


 
 

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov k.ú. Hlohovec, parc. reg. C 17/1, parc. reg. E 1348, 970Vytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - odpredaj pozemkov v k.ú. Hlohovec, parc. reg. C č. 4168/3, 4168/4, 4169/2Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 53


2578858

Úvodná stránka