Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Úplná uzávierka miestnej komunikácie - Ľ. ZúbkuVytlačiť
 

OZNAM

Mesto Hlohovec oznamuje, že z dôvodu realizácie rozkopávky miestnej komunikácie, bude v Hlohovci, na ul. Ľ. Zúbku, v mieste pri novostavbe RD parc. č. 4646 prebiehať úplná uzávierka miestnej komunikácie. 

Druh uzávierky:                        úplná

Doba uzávierky:                       od 06,00 hod. dňa 01.06.2016  do 18,00 hod. dňa 08.06.2016  

Dĺžka uzávierky:                      cca 30  m

Obchádzka:                             bude vedená po miestnych komunikáciách

Práce bude realizovať firma Ľubomír Kutan TKO EKOPRES II,  Timravy 19, 920 01 Hlohovec.

Zodpovedná osoba:  Ľubomír Kutan, č. tel. 033/7300 001

 

Hlohovec 25. 5. 2016

 

Ing. Miroslav Kollár       
primátor mesta


 
 

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie - Bernolákova ulicaVytlačiť
 

OZNAM

Mesto Hlohovec oznamuje, že z dôvodu realizácie rozkopávky časti miestnej komunikácie, bude v Hlohovci, na Bernolákovej ul. v mieste pri bytovom dome. č. 699/65 prebiehať čiastočná uzávierka miestnej komunikácie. 

Druh uzávierky:                     čiastočná, v rozsahu jedného jazdného pruhu

Doba uzávierky:                     od 06,00 hod. dňa 30.05.2016  do 18,00 hod. dňa 05.06.2016   

Dĺžka uzávierky:                    cca 30  m

Obchádzka:                            bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu

 

Zodpovedná osoba:  Miroslav Bobák, mobil 0907/891 584

Hlohovec 25. 5. 2016

 

Ing. Miroslav Kollár       
primátor mesta


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Rafael, Orichelová, Čmárová, Kurek, Pikna, Šery, Pavlovič, HerákováVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Sopko, Chudý, Kubincová, Mikuš, Svetlík, Rafaelová, Chalány Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 26_05_2016_SOPKO.pdf 26_05_2016_SOPKO.pdf (203 kB)

 
 

Oznam o doručení písomnosti - Taraba, Hargaš Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Ondrus, Svetlík, Poláček, Hrubšová, Achbergerová Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Mikuš, Chudý, Prachárová, Kmeťová, Adame, Kolenová, Piovarčiová, Vavro, IštokováVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Žiadateľ Erik Rýdzi, Radlinského 56, 920 01 Hlohovec podal dňa 11.05.2016 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby: „Stavebná úprava bytu č. 49“, v bytovom dome súpisné č. 2528, Nitrianska 45 v Hlohovci, 2.posch., p.č. 6210/2 v k.ú. Hlohovec.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v danej veci.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, po dobu 15 dní.


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Koperníkova č. 24, 920 01 HlohovecVytlačiť
 

Mesto Hlohovec, zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Koperníkova č. 24, 920 01 Hlohovec s nástupom od 01.08. 2016.


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Hargaš, Kotlár, PracharVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 44


2246418

Úvodná stránka