Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vytlačiť
 

o oznámení miesta uloženia písomností VV Výzva 2013 Zelenayová Miroslava.pdf VV Výzva 2013 Zelenayová Miroslava.pdf (615.9 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – „Stavebná úprava bytu č. 17 v bytovom dome na ul. R.Dilonga 10/A, 920 01 Hlohovec – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanoveniami § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: „Stavebná úprava bytu č. 17 v bytovom dome na ul. R.Dilonga 10/A, 920 01 Hlohovec“, s.č. 131, na parcele p.č. 119/1, 119/2 a 119/3 v k.ú. Hlohovec, pre navrhovateľov (stavebník): Ing. Ján Hrnčár, bytom R.Dilonga 10/A, 920 01 Hlohovec a Silvia Medová, bytom Koperníkova 1, 920 01 Hlohovec.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, v termíne od 28.7.2014 do 11.8.2014 (vrátane).


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OKRESNÉHO ÚRADU HLOHOVEC, KATASTRÁLNEHO ODBORU - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - ANDREA DANIĎOVÁ r. 1977, KAROL DANIŠ r. 1977, vkladové konanie V 968/2013-2Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OKRESNÉHO ÚRADU HLOHOVEC, KATASTRÁLNEHO ODBORU - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - EDITA KOLLÁROVÁ r. 1959, ŠTEFAN KOLLÁR r. 1960, vkladové konanie V 837/2013-2Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - HOCHEL JOZEF, KEKIŠ ŠTEFANVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - ČERVEŇANSKÝ PETER, PROCHÁC MARTINVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - BORIS MÁRIO, HUJSIOVÁ ZUZANA, JANKOVIČOVÁ MONIKA, KONEČNÝ JAROMÍR, SLOVÁK DANIEL, SLOVÁKOVÁ JARMILA, PAVLOVIČ EMILVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HUJSIOVÁ ZUZANA, JANKOVIČOVÁ MONIKAVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 42


881368

Úvodná stránka