Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o oznámení miesta uloženia písomností - Štefánia Krajčíková, Vladimír Sedláček, Daniel Mihalovič, Ivan Belák, Janka Klimešová, Zuzana MatyášováVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie - zavesenie nového balkóna na ul. R. Dilonga 10/C v HlohovciVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 04/2016 Územného plánu obce BučanyVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje, že dňa 25.11.2016 mu bolo doručené Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava oznámenie č. OU-TT-OSZP3-2016/035292/ŠSMER/Šá zo dňa 21.11.2016 vo veci:

Oznámenie o strategickom dokumente

"Zmeny a doplnky 04/2016 Územného plánu obce Bučany"

Informácie o vyššie uvedenom strategickom dokumente sú dostupné v Informačnom systéme EIA/SEA na odkaze:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-04-2016-uzemneho-planu-obce-bucany

 


 
 

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC NA ROKY 2017-2019Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 172/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Benko Martin, Kunštár Jaroslav, Mikuš Richard, Achberger Vladislav, Púš Mário, Boris Mário, Horváthová Katarína, Ulman DušanVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 29_11_2016_BENKO.pdf 29_11_2016_BENKO.pdf (203 kB)

 
 

Zámer nájmu nehnuteľného majetku v správe Mestského kultúrneho centra Hlohovec a vo vlastníctve Mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 169/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 171/2016, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľomVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 42


2677403

Úvodná stránka