Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úmrtie občana

Opis:

Úmrtie občana sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. Matričný úrad vystaví úmrtný list zomretého a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady:

  • listy o prehliadke mŕtveho, vystaví ohliadajúci lekár v troch vyhotoveniach
  • občiansky preukaz zomrelého
  • pas
  • vojenskú knižku
  • údaje o osobe, ktorá bude vybavovať pohreb.


Matričný obvod Matričného úradu Hlohovec tvoria obce: Hlohovec, Bojničky, Sasinkovo, Jalšové, Dolné Otrokovce, Merašice, Kľačany, Koplotovce.

Poplatky: bez poplatku
 

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Matričný úrad, Janka Juríčková, tel. 033/7368 231, Klientske centrum, prízemie, e-mail: matrika@hlohovec.sk


 


6927887

Úvodná stránka