Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Stáže

Stážový program pre študentov vysokých škôl

 

Mesto Hlohovec ponúka stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode úradu a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu.

Stáž bude prebiehať v pravidelných intervaloch - v zimnom a letnom semestri. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou.

 

Aktuálne, na obdobie október - december 2019, ponúkame stážový program
na piatich odboroch pre piatich vybraných študentov:

 

Odbor stratégie
 

1) Implementácia projektov

 • realizácia implementácie projektov / eurofondy

2) Participatívne projekty

 • spolupráca pri participatívnych procesoch (participatívne plánovanie verejných priestorov)

             

Odbor komunikácie a vonkajších vzťahov
 

1) Mediálna komunikácia

 • tvorba článkov a rozhovorov pre mestské informačné noviny Život v Hlohovci a správa sociálnych sietí

2) Grafika / vizuálna komunikácia

 • tvorba plagátov pre mestské podujatia

 

Odbor právny a klientskych služieb
 

1) Právna oblasť

 • príprava jednoduchých zmlúv, podaní, výziev, vyjadrení, oznámení a pod.

2) Exekučné konanie

 • príprava podkladov pre vymáhanie pohľadávok a spracovávanie administratívy súvisiacej s odpisom nevymožiteľných pohľadávok

3) Slobodný prístup k  informáciám

 • príprava internej dokumentácie a spolupráca pri poskytovaní informácií

 

Odbor spoločenských služieb
 

1)  Komunitné plánovanie

 • príprava podkladov a analýza dát zo sociálnej oblasti

2)  Štandardy kvality poskytovateľov sociálnych služieb

 • príprava podkladov a analýza dát zo sociálnej oblasti

 

Odbor životného prostredia
 

1)    Zavedenie odpadového hospodárstva v záhradkárskych osadách a chatových oblastiach

 • príprava podkladov a analýza dát

2)    Optimalizácia vývozu ZKO a zavedenie zberu triedených zložiek odpadov na cintorínoch v meste Hlohovec

 • príprava podkladov a analýza dát

3)  Aktualizácia pasportu zelene

 • údržba dát, zapracovávanie nových výsadieb

4)   Harmonogramy údržby zelene

 • príprava bodových a plošných harmonogramov údržby prvkov zelene (kosenie trávnatých plôch, rezy živých plotov pod.)

 

 

Záujemcovia o stážový program, kontaktujte nás. Na mailovú adresu staze@hlohovec.sk zasielajte vaše životopisy a motivačné listy do 30. 9. 2019. Vybraných záujemcov budeme kontaktovať.


 


6842300

Úvodná stránka