Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Sprístupňovanie informácií v zmysle infozákona

Opis:

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.


Súvisiace predpisy:  zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov


Tlačivo:
Žiadosť o sprístupnenie informácie odt
Žiadosť o sprístupnenie informácie docx


Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, JUDr. Tomáš Piovarči, Tel: 033/7368239, č. dv. 10/1p


 


6927908

Úvodná stránka