Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Športové zariadenia

Ak máte záujem zverejniť kontaktné údaje Vášho športového zariadenia nachádzajúceho sa v meste Hlohovec na tomto mieste, stačí poslať mail na martina.miklovicova@hlohovec.sk . Zverejnenie je bezplatné.


 

Športové zariadenia

Aikidojo Slovakia Hlohovec

Adresa: Radlinského ul., Hlohovec
Mobil: 0905/642 107
Kontakt: Tomáš Vallo
činnosť: aikido

 

Amatérsky ŠK Blesk (AŠK Blesk)

Adresa: Za poštou 4/B, Hlohovec
Mobil: 0903/887 598
kontakt: Ľubomír Juriš
Sídlo klubu: Svätopeterská 85
činnosť: rýchlostná kánoistika, badminton
IČO: 34029311


 

Centrum voľného času Dúha

Adresa: Koperníkova 24, Hlohovec
Tel.: 033/73 420 84, 033/73 420 82
Mobil: 0911 288 350
riaditeľka : Mgr. Lucia Kováčová
mestská rozpočtová organizácia

 

CLASSIC CLUB Hlohovec

Classic_club_HC_logo.jpg
Adresa: Bernolákova 31, Hlohovec
Mobil: 0903/724 800
kontakt: Peter Baláž
činnosť: motocykle
IČO: 37843028

 

Futbalový Club Slovan Hlohovec

FC_SLOVAN.JPG
Adresa: Nábr. A. Hlinku 7, Hlohovec
Tel.: 0904/229 374
športový riaditeľ : Peter Polakovič
činnosť: futbal
IČO: 36089648

 

Futbalový klub Šulekovo

logo_FK_SULEKOVO.jpg
Adresa: Osloboditeľov 1037, Hlohovec, m.č. Šulekovo
Mobil: 0910/956 867
kontakt: Ľuboš Nemec - predseda
Tajomník: Peter Tvrdý
činnosť: futbal
IČO: 37991701


 

HC SPORTA HLOHOVEC

logo_HC_SPORTA.JPG
Adresa: Zábranie 204/68, Hlohovec
Mobil: 0911/204 338, 0905/918 797
prezident : Ing. Patrik Voltmann
športový riaditeľ: Bc. Ivan Dávidek
činnosť: hádzaná

 

Hokejový klub 2002 Hlohovec

Adresa: Tehelná 18, Hlohovec
Tel.: 0910/962 637
predseda: Stanislav Bartek
IČO: 37840771


 

HTC Hlohovec ( tenis )

LOGO_HTC.JPG
Adresa: Pánska Niva 28, 920 01 Hlohovec
Mobil: 0905/890 031
kontakt: doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
www.hctenis.sk

IČO: 45010005

 

JUDO CLUB HLOHOVEC

Adresa: Podzámska 35, Hlohovec
Tel.: 0948 652 999
Tréningy sú v telocvični VI. ZŠ
kontakt: Richard Minarovič
IČO: 42289297

 

Klub kolkárov Zentiva

Adresa: Bernolákova 702, Hlohovec
Mobil: 0905/206 745
kontakt: Ing. Alexander Švec
IČO: 30998701

 

Klub slovenských turistov Hlohovec

Adresa: SNP 14, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/74 244 42, 0905 981 019
korešpondenčná adresa: SNP 13, 920 01 Hlohovec
kontakt: Ján Bedeč
František Miklovič - kst.hlohovec@gmail.com
IČO: 31823122

 

PHOENIX PAINTBALL TÍM HLOHOVEC

Adresa: Michalská 9, Hlohovec
Mobil: 0903/976 152, 0910/932 886
Korešpondenčná adresa: Inovecká 34, 921 01 Banka
predseda: Miroslav Segeš
podpredseda: Ivan Poprádi - kura@phoenix-team.sk
IČO: 37992171

 

Relaxy, s.r.o. (Relaxy club - športovorelaxačné centrum)

Adresa: Pánska Niva 3552/14, 920 01 Hlohovec
Mobil: 0908/440 599
IČO: 45969370

 

Slovenský rybársky zväz MO Hlohovec

Adresa: R. Dilonga 20, 920 01 Hlohovec
Korešpondenčná adresa:
SRZ MsO Hlohovec, P.O.BOX 86, 920 01 Hlohovec

RNDr. Anton Mutkovič, predseda, tel.: 0903/216 241
Mgr. Ján Ottinger, tajomník, tel.: 0903/216 248
Viliam Ottinger, hlavný hospodár, tel.: 0903/238 267
MO - Mestská organizácia
IČO: 36087475


 

SPOREA, s.r.o.

Adresa: prevádzka: Zámok 14, 920 01 Hlohovec
Mobil: 0905/607 144
Fakturačná adresa: Rad Mjr. Pauloviča 1, Hlohovec
činnosť: kúpalisko
IČO: 22734155

činnosť: kúpalisko

 

Tanečný klub M-DANCE Hlohovec

Adresa: AXA CLUB, Nám. sv. Michala 2, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0908/580 598
kontakt: Ľudovít Moder
IČO: 34005846

 

Telocvičná jednota Sokol Hlohovec

Adresa: SNP 14, Hlohovec
Tel.: 0911/200 960
kontakt: Miroslav Ondrejka - starosta klubu
činnosť: vzpieranie
IČO: 37993950

 

Tenisový klub A - TAK

Adresa: Kamenohorská 8, Hlohovec
Mobil: 0907/739 623
kontakt: Jaroslav Šudy
IČO: 37842676

 

Umelá ľadová plocha

Adresa: Bezručova ul., Hlohovec
Tel.: 0948/105 532
kontakt: p.Guľa-vedúci UĽP
prevádzkovateľ: Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o.

 

Základná organizácia chovateľov poštových holubov

Adresa: Mierová 52, Hlohovec
Mobil: 0905/534 440, 0908/116 234
kontakt: František Tatarko
František Hlavna, Šulekovo
patri pod Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

 

Zámocký jazdecký klub Hlohovec

logo_ZJK.JPG
Adresa: Podzámska 5, 920 01 hlohovec
Mobil: 0903/767 253
E-mail: zjk@zjk.sk
kontakt: Jana Potocká
IČO: 34003371

 

Šachový klub Zentiva

Sachovy_klub.jpeg
Adresa: Železničná 12, Hlohovec
Mobil: 0908/167882
Bystrík Tupý - predseda
IČO: 34003029

Stretnutia členov klubu: Vinohradská 9

 

ŠK Karate-do goyu ryu Hlohovec

Mobil: 0904/701 692
kontakt: Peter Jurčacko
IČO: 36082384

 

Športový klub nepočujúcich Hlohovec

Adresa: M.R.Štefánika 3, Hlohovec
Tel.: 033/73 002 98
kontakt: Ladislav Svíčka
IČO: 18047874

 

Športový klub Peterčan Hlohovec

Adresa: Svätopeterská 85, Hlohovec
Mobil: 0905/627 458
kontakt: Roman Opeta
činnosť: futbal
IČO: 36079049

 

Športový klub telesne a zdravotne postihnutých Hlohovec

Adresa: Nám. sv. Michala 22, Hlohovec
Mobil: 0907/368 564
kontakt: PhDr. Mgr. Miloslav Bardiovský
IČO: 36085529

 


6937357

Úvodná stránka