Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Rybárske lístky

Opis:

    Podľa  zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve  v znení  neskorších  predpisov  je  vydanie rybárskeho lístka výkonom štátnej správy a podlieha správnemu poplatku. V súlade s § 36a zákona o rybárstve v rámci preneseného výkonu štátnej  správy  rybárske  lístky  vydáva  Mesto Hlohovec  ako jeden z orgánov štátnej správy na úseku rybárstva.

Správny poplatok:

    Rybársky  lístok  si  môže  občan  kúpiť  týždenný  (správny poplatok 1,50 €),  mesačný  (správny poplatok 3 €),  ročný (správny poplatok 7 €) a trojročný (správny poplatok 17 €).

Od poplatku sú oslobodení:

- žiaci a  študenti  stredných  a  vysokých škôl  študijných  odborov  s  výučbou  rybárstva,  zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej  zmluve aktívne   vykonávanie   rybárstva,  odborní  zamestnanci   na   úseku  rybárstva,   ak  majú   vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci SRZ, rybárski  hospodári a  ich  zástupcovia   a  osoby  ustanovené  ako  rybárska  stráž  po  predložení  potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo alebo povolania, cudzinci, ktorí  prídu do Slovenskej republiky na pozvanie  alebo  so  súhlasom prezidenta SR,  NR SR a vlády SR a osoby do pätnásť rokov.

Potrebné doklady:

- občiansky preukaz 

Súvisiace právne predpisy:

- zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Kontaktná osoba:
Odbor právny a klientskych služieb, Referát klientskych služieb, Bc. Miroslava Chmelková, t.č. 033/3813 387, Klientske centrum, prízemie


 


6848908

Úvodná stránka