Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie webového sídla mesta HlohovecVytlačiť
 

Mesto Hlohovec vyhlásilo v piatok 20. júna verejné obstarávanie na „Vytvorenie webového sídla mesta Hlohovec“, ktorého predmetom je vytvoriť a sprevádzkovať nové webové sídlo mesta. Ide najmä o vytvorenie webovej stránky, ktorá bude spĺňať požiadavky na technické riešenia, bude efektívne reagovať na tvorbu nových elektronických služieb a samozrejmosťou je aj nový dizajn webu.

Súčasťou zákazky je vypracovanie dizajnmanuálu webu, užívateľskú príručku k používaniu a zabezpečenie servisu nasledujúce 4 roky. Nová webstránka má byť moderná, prehľadná a logicky členená s prihliadnutím na rôznorodosť návštevníkov a ich požiadaviek. Všetky bližšie informácie k zverejnenej výzve nájdete na www.hlohovec.sk (verejné obstarávanie). Lehota na predkladanie ponúk je do 19. 7. 2019 do 12:00 hod.


 
 

Voľné pracovné miesto - referent pre odpadové hospodárstvoVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení

 neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

 na Odbore životného prostredia Mestského úradu v Hlohovci a  

VYHLASUJE

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície

 REFERENT PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

(zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Výzva pre dopravcov s nákladnými automobilmi nad 12 tVytlačiť
 

Výzva pre dopravcov s nákladnými automobilmi nad 12 t

 

Cestný most v Hlohovci je v zlom technickom stave a čaká ho rekonštrukcia. Trnavský samosprávny kraj, ktorý je správcom tejto cesty, chystá v budúcom roku jeho spevnenie a rozšírenie. V snahe odľahčiť most už teraz, v najbližších týždňoch z dopravy na ňom vylúčia vozidlá nad 12 ton. Výnimky na prejazd mostom dostanú iba autobusy a vozidlá cestárov a smetiarov.

Mesto Hlohovec touto cestou vyzýva všetkých dotknutých dopravcov, ktorí cez most pravidelne prechádzajú, aby sa na nás obrátili a poskytli nám kontaktné údaje (názov firmy, kontaktná osoba, email a telefónne číslo). Sumár kontaktov sprostredkujeme kompetentným orgánom - TTSK a SÚC TTSK, pre prípadnú nutnosť vzájomnej komunikácie.

V prípade záujmu aj vám zašleme kontakty, aby ste mohli vzniknutú situáciu priamo konzultovať so zodpovednými.

Kontaktné údaje posielajte na adresu: media@hlohovec.sk, prípadne formou SMS na číslo 0915 852 942.

Ďakujeme.


 
 

Otvorenie letnej sezóny na kúpaliskuVytlačiť
 

OZNAM O OTVORENÍ LETNÉHO KÚPALISKA

       Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. ako prevádzkovateľ Letného kúpaliska, Zámok 14 v Hlohovci oznamuje, že letná sezóna bude zahájená 

 od 16.6.2019

OTVÁRACIE  HODINY

Prevádzka Kúpalisko, Zámok 14, 920 01 Hlohovec

 

 Letná sezóna 16.6. – 31.8.2019

Pondelok – Nedeľa:  10,00 hod – 19,00 hod

 

Letný bufet

Pondelok – Nedeľa:  10,00 hod – 22,00 hod

 

CENNÍK  -  celodenné vstupné pre rok 2019

Dospelí  ........................................................................ 3,00 €

Deti od 3 rokov do 15 rokov (vrátane) ...................... 2,00 €

Dôchodcovia ................................................................  2,00 €

Držiteľ preukazu ZŤP....................................................  2,00 €

 

Možnosť zakúpenia permanentiek na letnú sezónu do areálu Letného kúpaliska.

Informácie v bufete alebo na pokladni pri vstupe.

 

CENNÍK - Permanentka – letná sezóna 2019

Dospelí  ..................................................................... 70,00 €

Dôchodcovia..............................................................  35,00 €

 

CENNÍK - Permanentka – letná sezóna 2019 – plávanie mimo otváracích hodín na vlastnú zodpovednosť

ranné:        8,00 – 10,00 hod

večerné:  19,00 – 21,00 hod

 

Dospelí  ..................................................................... 35,00 €

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za odložené veci.

Areál Letného kúpaliska je monitorovaný kamerovým systémom.


 
 

ODPOČTY VODOMEROV ZA I. POLROK ROKA 2019Vytlačiť
 

ODPOČTY VODOMEROV ZA I. POLROK ROKA 2019

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že od pondelka 10.6.2019 budú prebiehať odpočty vodomerov za prvý polrok roka 2019.

Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje jeho meno. Na druhej strane identifikačnej karty sa nachádza telefónne číslo, na ktorom je možné overenie totožnosti a rozsah poverenia.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. zároveň upozorňuje, že poverené osoby na odpočet stavu vodomerov, nebudú vykonávať žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, resp. za iné služby Vodárenskej spoločnosti Hlohovec.


 
 

Prečo sa niektoré druhy odpadu zbierajú do jedného kontajnera?Vytlačiť
 

Prednedávnom na sociálnej sieti pribudlo video občana, ktorý upozorňoval na nesprávny zber odpadu v Hlohovci. Zberové vozidlo zbieralo plasty, kovy a VKM do jedného auta. Urobili pracovníci chybu alebo je takýto zber v súlade so zákonom?

Od zavedenia separovaného zberu v Hlohovci občania jednotlivé zložky odpadu triedia do samostatných nádob. Kvôli dopravným nákladom sa však plasty, kovy a VKM (tetrapaky) zberajú do jedného vozidla a následne dotrieďujú na spoločnej triediacej linke. „Okrem toho, že je spoločný zber ekonomicky prijateľnejší, je to výhodnejšie aj pre zamestnancov triediacej linky, ktorí roztrieďujú odpad v menších intervaloch,“ uvádza Lucia Halásová, referentka pre odpadové hospodárstvo mestského úradu v Hlohovci. Od apríla tohto roka mohli obyvatelia sídlisk zaznamenať aj jednu zmenu, ktorou bolo zavedenie spoločného zberu kovov a VKM do jedného kontajnera. Obyvatelia majú ku kontajnerom lepšiu dostupnosť a zároveň sa optimalizovali aj finančné náklady. Čo sa týka ďalších triedených zložiek, papiera a skla, vzhľadom k tomu, že je v pomerne vysokej čistote, odváža sa priamo do zariadenia na ďalšie zhodnotenie a celé množstvo sa 100% spracuje.

Za aký odpad skutočne platíme?

Separovaním odpadu sa znižuje množstvo komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Za vyseparovaný odpad neplatíme. Tieto náklady prepláca zberovej spoločnosti zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov. V roku 2018 občania vytriedili len 22,36% zhodnotiteľných odpadov a viac ako 77% putovalo do zmesového odpadu. „Pri kontrolách vidíme, že v kontajneroch na zmesový komunálny odpad sa stále nachádza veľké množstvo odpadu z obalov, ktoré patria do triedeného zberu. Taktiež je potrebné upozorniť na skutočnosť, že od 1. 1. 2019 platí nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku, pričom tento zákonný poplatok sa odvíja od percentuálneho vytriedenia odpadov v obci. Pre rok 2019 je pre mesto Hlohovec na úrovni 7 € / t oproti 5 € / t v roku 2018. K tomu sa pripočítajú komerčné poplatky za uloženie odpadu na skládku, ktoré sa taktiež zvýšili a to z dôvodu, že legislatíva SR je nastavená na odkláňanie sa od skládkovania odpadov,“ vysvetľuje Lucia Halásová. Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom. Myslime preto aj na budúce generácie a snažme sa nielen správne separovať, ale vytvárať čo najmenej odpadu.

 


 
 

Tréningy v minigolfeVytlačiť
 

Minigolf - tréningy


 
 

Oznam o začatí stavebných prác a dočasných obmedzeniach - Hlohová 22Vytlačiť
 

     Mesto Hlohovec oznamuje, že od 23. apríla 2019 sa začínajú stavebné práce pred bytovým domom Hlohová 22 súvisiace s výstavbou nových parkovacích plôch v uvedenej lokalite. Od tohto dátumu tu nebude možné parkovanie a lokalita bude pre motorové vozidlá uzavretá. Smetné nádoby
sú premiestnené nižšie, na ul. Fraštacká pri schodoch.   

     V záujme Vašej bezpečnosti, zvýšte opatrnosť pri prechádzaní cez stavenisko. Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť.

     Za dočasné obmedzenia, trvajúce do ukončenia stavebných prác,sa ospravedlňujeme.

 

Mesto Hlohovec


 
 

Vystavovanie matričných dokladov pre použitie v členských štátoch Európskej únieVytlačiť
 

Mesto Hlohovec – Matričný úrad oznamuje, dňom 16. februára 2019 sa začína v Európskej únii uplatňovať nové nariadenie o verejných listinách, čo znamená,

že matričný úrad bude vystavovať matričné doklady pre použitie iba v členských štátoch Európskej únie, ktoré nebudú podliehať vyššiemu overeniu (apostil) a taktiež nebudú podliehať požiadavke prekladu súdnym prekladateľom.

Uvedené sa nevzťahuje pre matričné doklady tretích štátov.

Doklady na použitie v zahraničí (iba v rámci EÚ), vzhľadom na náročnosť vybavovacieho procesu, sa budú vystavovať na základe objednania (janka.jurickova@hlohovec.sk, +421 33 7368 231) - nebude možné vystaviť ich na počkanie.

 


 
 

Monitoring kontajnerov na skloVytlačiť
 

Obyvatelia mesta majú možnosť využívať mobilnú aplikáciu Sensoneo a pomôcť monitorovať stav naplnenosti kontajnerov na sklo.

Aplikácia umožňuje obyvateľom vidieť a využívať dáta zo Sensoneo senzorov, ktoré monitorujú odpad v kontajneroch na sklo. Aplikácia okrem iného informuje o najbližších voľných kontajneroch a umožňuje obyvateľom správať sa k svojmu mestu environmentálne zodpovednejšie. Prostredníctvom jednoduchého nahlasovania problémov môžu občania jediným klikom upozorňovať na preplnené kontajnery, špinavé stojiská a prispieť tak k tomu, aby sa ich mesto stalo čistejším a zelenším.

Stiahnutie aplikácie: https://bit.ly/2RcvYHO


 
 
Položky 11-20 z 23


6679652

Úvodná stránka