Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

POHOVOR - Referent pre právne zabezpečenie Vytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

 na Odbore právnom a klientskych služieb a

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 REFERENT  PRE PRÁVNE ZABEZPEČENIE  (PRÁVNIK)

 

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

  • štruktúrovaným životopisom
  • motivačným listom
  • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

je potrebné do  16. 06. 2017 do 12.00 h zaslať elektronickou poštou na adresu daniela.sulakova@hlohovec.sk.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili požadované doklady a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

 

Bližšie informácie poskytne:  JUDr. Mária Vozárová, vedúca odboru právneho a klientskych služieb, tel. č.  033/7368 203.


 
 

Oznam - Zberný dvor na ul. Priemyselná v m. č. ŠulekovoVytlačiť
 

Mesto Hlohovec a spoločnosť FCC Hlohovec s.r.o. oznamujú, že zberný dvor v Šulekove, bude 23. 5. 2017 od 14, 00 hod  a 24. 5. 2017 celý deň z technických príčin zatvorený. 

V areáli bude prebiehať štiepkovanie bioodpadu.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 


 
 

OZNAM o zmene v harmonogramoch vývozu triedeného zberu odpadovVytlačiť
 

Na základe § 59 ods.7 a 8 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Hlohovec oznamuje občanom, že dochádza k zmene v harmonogramoch vývozu triedeného zberu odpadov nasledovne:

 

od  01. 05. 2017   
- 1100 l kontajnery na viacvrstvové kombinované materiály (VKM) a 

- 1100 l kontajnery na kovy, umiestnené na sídliskách v meste sa budú vyvážať 1 x za 2 mesiace,

 

od 01. 06. 2017     
-  červené vrecia na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM)   

   a kovov od rodinných domov sa budú vyvážať 1 x 2 mesiace.

 

Zmenené harmonogramy sú zverejnené na webovom sídle mesta a súčasne harmonogramy pre občanov v rodinných domoch budú distribuované do poštových schránok rodinných domov. 

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

Bližšie informácie sú zverejnené na portáli OBČAN.


 
 

Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivityVytlačiť
 

V zmysle §26 ods. 3 pís. b)  odst. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
Mesto Hlohovec 
odvolalo
dňa 11.05.2017 o 13,00 hod.
"II. stupeň povodňovej aktivity"
na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo.


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 08.06.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod, do 14:00 hod.:

KAMENOHORSKÁ č. 48, 50, 50/ZA, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62/VE, 64, 64/OP
 


 
 

Oznam o postreku Pagaštanov konskýchVytlačiť
 

     Mestská zeleň Hlohovec s.r.o oznamuje, že bude v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, v závislosti od počasia, bude realizovaný postrek Pagaštanov konských v Hlohovci a Šulekove.

     Postrek bude vykonaný v 20. až 21. kalendárnom týždni v skorých ranných hodinách. Termín spresníme v najbližších dňoch.

     Prosíme majiteľov áut, aby v čase aplikácie postreku na stromy, v záujme ochrany vlastného majetku, neparkovali autá pod pagaštanmi.

 

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Platenie daní a poplatkov v Klientskom centreVytlačiť
 

Mestský úrad dáva do pozornosti, že platby daní a poplatkov prijíma  v pokladni, ktorá sa nachádza v Klientskom centre na prízemí Mestského úradu.

V  prípade veľkého počtu platiacich klientov sú v Klientskom centre  otvorené ďalšie dve príručné pokladne. A to u  referenta pre agendu daní a poplatkov, kultúry, športu a podnikania a u referenta  pre agendu majetku mesta, výstavy a životného prostredia.

Klientske centrum je otvorené aj v nestránkové dni úradu, t.j. je otvorené bez prestávky v pondelok, v utorok a vo štvrtok od 08.00 h do 15.00h, v stredu od 08.00 h do 17.00 h a v piatok od 08.00 h do 14.00 h. Platenie daní  a poplatkov je teda možné kedykoľvek v uvedenom čase.


 
 

Plán Centra voľného času Dúha - máj 2017Vytlačiť
 

Plán CVČ Dúha - máj 2017


 
 

OKO DOLNÉHO POVAŽIAVytlačiť
 

OBEC SILADICE
SI VÁS DOVOĽUJE POZVAŤ K ÚČASTI NA TREŤOM ROČNÍKU

FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

OKO DOLNÉHO POVAŽIA

TÉMA NESIE NÁZOV


VODA
 


 
 

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnostíVytlačiť
 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2016 (EU SILC 2005 - 2016). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale í medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj mesto Hlohovec. Do zisťovania je zaradených cca 6 000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôvernýchúdajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajovzodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 033/ 5566 240 - íng. Jozefína Rozičová.


 
 
Položky 1-10 z 21


3019742

Úvodná stránka