Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Pohovor - referent pre odpadové hospodárstvoVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Odbore životného prostredia a  

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 REFERENT PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Bližšie informácie v prílohe.

 


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľka/učiteľ I. stupňaVytlačiť
 

Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

                    Telefón: 033/7421156 ▪ Mobil: 0903 930325 ▪ Email: zs.felcana@gmail.com

IČO: 36078506 ▪ DIČ: 2021323117

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11 a ods.1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka I.stupeň

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Platové zaradenie: 753,00 € - 944,00 € podľa platovej tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.9.2017.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklad o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 15.6.2018 do 12.00 hod na adresu: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec, prípadne mailom: zs.felcana@gmail.com

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky, prípadne písomnou pozvánkou. Termín nástupu do pracovného pomeru je možný od 3.9.2018

 

V Hlohovci, dňa 18.5.2018

Mgr. Miroslava Múdra Vaňková
riaditeľka

 


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačkaVytlačiť
 

Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

                    Telefón: 033/7421156 ▪ Mobil: 0903 930325 ▪ Email: zs.felcana@gmail.com

IČO: 36078506 ▪ DIČ: 2021323117

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: upratovačka

Kvalifikačné predpoklady: základné

Rozsah úväzku: 100%

Platové zaradenie: 480,00 € a podľa NV SR č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov od 1.1.2018

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec, mailom na zs.felcana@gmail.com alebo osobne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor. Termín nástupu do pracovného pomeru je možný ihneď.

 

V Hlohovci, dňa 18.5.2018

 

Mgr. Miroslava Múdra Vaňková
riaditeľka školy


 
 

Malý veľký muž - divadelné predstavenieVytlačiť
 

Maly_velky_muz.jpg

Predstavenie sa bude konať dňa 1. 6. 2018 o 19.30 h
Amfiteáter Červeník
Cena vstupného: 16 eur
Predpredaj vstupeniek:
Obecný úrad Červením 0984 273 698
Reštaurácia Miháliková 0905 928 832


 
 

Dopravné obmedzenia na Podzámskej ulici v termíne 16. - 25. 5. 2018Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje občanom, že na ulici Podzámska v úseku od Námestia sv. Michala (od Hotela Jeleň) po križovatku – začiatok ulice Kpt. Nálepku, budú prebiehať v termíne od 16. do 25. 5. 2018 práce spojené s opravou asfaltových povrchov a odstavných častí vozovky. Z uvedeného dôvodu bude doprava na tejto ulici obmedzená.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Pohovor - referent pre exekúcieVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC
zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom
v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste
na Odbore právnom a klientskych služieb a

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT PRE EXEKÚCIE

(zastupovanie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky)

Podávanie žiadostí do 24. 5. 2018 do 13:00.

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Tréningy minigolf 2018Vytlačiť
 

Tréningy v minigolfe v nedeľu od 9.30 do 11.30 h
alebo od 14.30 do 16.30 h (v lete od 17.30 do 19.30 h)

Prihlásiť sa môžete na:
mgkhc@centrum.sk
Skype: MINIGOLF HC
mobil: 0908 171 826

plagát minigolf

 


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka matematikyVytlačiť
 


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka telesnej a športovej výchovyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VPM_ucitel_TSV.pdf VPM_ucitel_TSV.pdf (269.4 kB)

 
 

Voľné pracovné miesto - špeciálny pedagógVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 25


3975877

Úvodná stránka