Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Podvodný volebný prieskumVytlačiť
 

Mesto Hlohovec upozorňuje obyvateľov, že Mestský úrad Hlohovec v týchto dňoch nerobí žiadny telefonický predvolebný prieskum a ani takúto službu nezadalo inej prieskumnej agentúre. 

Podľa aktuálnych informácií od verejnosti vieme, že meno mestského úradu je na tento účel zneužívané, pričom sa volajúca žena pýta na otázky volebných preferencií, koho by ste volili, kto by mal byť podľa vás novým primátorom a podobne. 

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 6.11.2018Vytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 06.11.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod, do 15:00 hod.:

M. R. ŠTEFÁNIKA č. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 86, 88, 89/OP, 90, 92, 94, 96


 
 

Pohovor - referent pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpadVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore ekonomickom, Referáte daní a poplatkov  

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

REFERENT PRE MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na  MsÚ v Hlohovci

(zastupovanie počas dlhodobej PN)

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - kolportéri na roznos mestských informačných novín Život v HlohovciVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

vydavateľ mestských informačných novín

Život v Hlohovci

HĽADÁ

 

kolportérov

na roznos mestských informačných novín Život v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Kancelária MsÚ pre záležitosti v m. č. Šulekovo do odvolania zatvorenáVytlačiť
 

Kancelária mestského úradu pre záležitosti v m. č. Šulekovo je až do odvolania zatvorená.

Agendu kancelárie (vrátane vyhlasovanie oznamov) v plnom rozsahu zabezpečuje Mestský úrad Hlohovec.

Uvedené sa netýka terénnych sociálnych pracovníčok.


 
 

Plán Centra voľného času DÚHA - október 2018Vytlačiť
 

Plán CVČ - október 2018

Súbor na stiahnutie CVC_10_2018.pdf CVC_10_2018.pdf (143.1 kB)

 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 23.10.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod, do 14:30 hod.:

KOPERNÍKOVA č. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9


 
 

Voľné pracovné miesto - pomocný kuchár/pomocná kuchárkaVytlačiť
 

Materská škola Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m č. Šulekovo

 

                                               Oznámenie o voľnom pracovnom mieste.

 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca

Názov  a adresa zamestnávateľa:

Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8,  920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo

Kategória voľného pracovného miesta: pomocná kuchárka /pomocný kuchár (100% úväzok)

Dátum nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: základné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Zdravotný preukaz

Doklady o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými údajmi doručte čo najskôr na adresu:

Materská škola

Podjavorinskej 8

92003 Hlohovec, m. č. Šulekovo

Email: mssulekovo@gmail.com

Výber  zamestnanca sa uskutoční  na základe osobného pohovoru. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý  telefonicky, príp. elektronicky.

V Šulekove 27.09.2018

PaedDr. Bokorová – riaditeľka MŠ


 
 

V Hlohovci prebieha štatistické zisťovanieVytlačiť
 

Štatistický úrad SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizuje v roku 2018 štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v marginalizovaných rómskych komunitách. Cieľom zisťovania je získať prehľad o príjmovej situácii a životných podmienkach týchto komunít na Slovensku.

Na Slovensku bolo do tohto zisťovania pre rok 2018 vybraných 60 obcí, medzi nimi aj Hlohovec. Do štatistického zberu údajov je zaradených približne 1 000 domácností.

Zisťovanie bude v našom meste prebiehať od 1. októbra do 30. novembra 2018.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 033/5566 240 – Ing. Jozefína Rozičová.


 
 

Pohovor - referent školského úradu MsÚ v HlohovciVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore školstva  

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

REFERENT ŠKOLSKÉHO ÚRADU MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 
Položky 1-10 z 21


4547997

Úvodná stránka