Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Realizácia platieb v pokladni MsÚ

Opis

Pri realizácii platieb do pokladne MsÚ na základe doručeného rozhodnutia za

  • Daň z nehnuteľností,
  • Daň za užívanie verejného priestranstva,
  • Daň za nevýherné hracie prístroje,
  • Daň za predajné automaty,
  • Daň za psa,
  • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
     

Je potrebné si priniesť so sebou doručené rozhodnutie s vygenerovaný čiarovým kódom, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie pre realizáciu platby.

Platby POS terminálom:

V pokladni Mestského úradu sa môžu realizovať platby aj prostredníctvom platobného terminálu.

Na platobnom termináli sú akceptované platobné karty s logom:

akceptované platobné karty

 

Pri platbe nad 350 € je nutné predložiť doklad totožnosti držiteľa platobnej karty.

Pri úhrade miestnych daní je vhodné predkladať aj rozhodnutie o vyrubení miestnych daní (najmä dane z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady) s vygenerovaným čiarovým kódom.

 

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Referát klientskych služieb, Martina Ožďanová, t.č. 033/7368236, Klientske centrum, prízemie


 


6927873

Úvodná stránka