Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Predarchívna úschova registratúrnych záznamov

Opis:

Mesto Hlohovec je zriaďovateľom registratúrneho strediska, kde sa vykonáva predarchívna úschova registratúrnych záznamov. Registratúrne stredisko umožňuje prístup k registratúrnym záznamom v predarchívnej úschove vykonaním odpisov, výpisov a kópii. Prístup k registratúrným záznamom sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti. Za vyhotovenie odpisov, výpisov a kópii žiadateľ uhrádza správny poplatok 2,00 € za každú vyhotovenú stranu.

Poplatok: 2,00 € za každú vyhotovenú stranu

Súvisiace predpisy: zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Tlačivo: Žiadosť o prístup k predarchívnej úschove registratúrnych záznamov (docx)
Žiadosť o prístup k predarchívnej úschove registratúrnych záznamov (odt)
 

Kontaktná osoba: Odbor organizačný a informatiky, Mgr. Miriama Kadlicová, telefón: 033/7368240, kancelária 2. poschodie, č. dv. 203


 


6927860

Úvodná stránka