Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Opis:

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.
Potvrdeni o prijatí predošlého priezviska vystaví matričný úrad, kde bolo manželstvo uzatvorené.

Matričný obvod Matričného úradu Hlohovec tvoria obce: Hlohovec, Bojničky, Sasinkovo, Jalšové, Dolné Otrokovce, Merašice, Kľačany, Koplotovce.

Poplatky: bez poplatku
Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Matričný úrad, Janka Juríčková, tel. 033/7368 231, Klientske centrum, prízemie, e-mail: matrika@hlohovec.sk


 


6848929

Úvodná stránka