Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Pre podnikateľov a právnické osoby

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

Č: 32694/2018/2747/PET

OZNAM

pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov)

 

Mesto Hlohovec, ako príslušný správny orgán podľa § 109 písm. b) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),  na základe upozornenia Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva, zo dňa  27.06.2018,

i n f o r m u j e

právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, že spoločnosť COMETAR s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07  Bratislava, IČO: 46 716 645 (ďalej ako „spoločnosť COMETAR s.r.o.“),  ako nový vlastník Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory, nemá v súčasnosti vydaný žiadny platný súhlas  podľa § 97 ods.1 zákona č.79/2015 Z.z. zákona o odpadoch.

Na základe tejto skutočnosti je podľa § 13 písm. a), b) a d) zákona o odpadoch

 

ZAKÁZANÉ

vyvážať a ukladať v Areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory akýkoľvek odpad. 

 

Ing. Miroslav Kollár

primátor mesta

 


 

ARCHÍV:


 
2017_10_26_oznam_pre_po_a_podnikatelov_vlcie_hory.pdf(130.7 kB)2017_10_26_oznam_pre_po_a_podnikatelov_vlcie_hory.pdf


6852974

Úvodná stránka