Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Opis:

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • zjednodušenú dokumentáciu
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 85 b) zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zjednodušená dokumentácia na zriadenie vjazdu musí obsahovať situáciu (nákres) miesta vjazdu s vyznačením pozdĺžneho a priečneho spádu vjazdu, šírku vjazdu, popis materiálu ktorý bude použitý na vybudovanie vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky vjazdu resp. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom.

 

Poplatok: doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 € podľa položky 85 c) zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Súvisiace predpisy: § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 

Tlačivo: Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
Žiadost o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Ing. Ľuboš Hložka, č.tel. 033/7368 211 a Zlatica Procházková, č.tel. 033/3817879, kancelária II. poschodie, č.dv. 208.


 


6927748

Úvodná stránka