Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu

Opis:

K žiadosti treba priložiť:

  • 4 x situácia s vyznačením miesta, kde má byť vyhradené parkovacie miesto s návrhom dopravného značenia
  • kópia parkovacieho preukazu resp. preukazu osobitného označenia vozidla
  • kópia rozhodnutia Obvodného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch o priznaní nároku na vystavenie parkovacieho preukazu

Súvisiace predpisy : § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Tlačivo: Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu

Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu

Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Zlatica Procházková, č.tel. 033/3817879, kancelária II. poschodie, č.dv. 208


 


6848918

Úvodná stránka