Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu

Opis:
K žiadosti je potrebné doložiť:

  • projektovú dokumentáciu pripájanej komunikácie
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 84 b) zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov

     

Projektová dokumentácia pripájanej komunikácie musí obsahovať situáciu (nákres) miesta pripojenia s vyznačením pozdĺžnych a priečnych spádov pripájanej komunikácie, udanie polomerov oblúkov pripojenia, uvedenie druhu povrchovej úpravy pripájanej komunikácie, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky pripájanej komunikácie, zabezpečenie funkcie priekopy t.j. zriadenie rúrového priepustu pod pripájanou komunikáciou, návrh trvalého dopravného značenia, ak pripojením komunikácie vznikne nová križovatka. Dokumentácia musí byť spracovaná projektantom odborne spôsobilým na projektovanie stavieb pozemných komunikácií.

 

Poplatok: doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 40 podľa položky 84 b) zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Súvisiace predpisy: § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 

Tlačivo: Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu

Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Ing. Ľuboš Hložka, č.tel. 033/7368 211, kancelária II. poschodie, č.dv. 208


 


6848941

Úvodná stránka