Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Použitie erbu alebo loga mesta

Opis:

Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo fyzické osoby môžu používať erb a logo mesta Hlohovec v rámci svojich aktivít uskutočňovaných s podporou mesta alebo organizovaných v záujme prezentácie mesta. Lehota na podanie žiadosti o povolenie použiť erb/logo mesta nie je zákonom upravená, no žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby Mesto Hlohovec posúdilo použitie erbu/loga.
Písomnú žiadosť je potrebné doložiť náčrtom umiestnenia erbu/loga. V povolení sa určí spôsob, rozsah a podmienky užívania erbu/loga. Primátor môže povolenie kedykoľvek odňať.

Súvisiace predpisy:  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
                                      Štatút mesta Hlohovec

Tlačivo: Žiadosť o povolenie použiť erb mesta Hlohovec docx
                Žiadosť o povolenie použiť erb mesta Hlohovec odt

               Žiadosť o povolenie použiť erb/logo mesta Hlohovec docx
               Žiadosť o povolenie použiť erb/logo mesta Hlohovec odt

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, JUDr. Tomáš Piovarči, Tel: 033/7368239, č.dv.10/1p


 


6937372

Úvodná stránka