Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Poskytnutie sociálnej služby

Opis:

Mesto Hlohovec poskytuje:

  • opatrovateľskú službu, ( Mestský úrad, Mgr. Lucia Krihová, tel. č. 033/7910081),
  • umiestnenie v Harmonii - Zariadení pre seniorov.

 

K vybaveniu sociálnej služby (opatrovateľská služba a umiestnenie v zariadení) je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

  • na poskytovanie opatrovateľskej služby na: Mestský úrad, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, Mgr. Lucia Krihová,
  • na umiestnenie do zariadenia pre seniorov na Mestský úrad, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, PhDr. Henrieta Štefeková.


V žiadosti:

  • vyplníte Vaše osobné údaje,
  • vyberiete si a označíte z uvedenej ponuky jeden druh sociálnej služby,
  • prílohu žiadosti : „Lekársky nález“, je potrebné potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom alebo odborným lekárom,
  • vyjadrenie ošetrujúceho (zmluvného) alebo odborného lekára nemôže byť staršie viac ako 6 mesiacov, (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

 

Súvisiace predpisy: VZN 216/2018 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmonii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec.

 

Tlačivo: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu + Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu (docx),
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu + Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosti na sociálnu službu (odt),
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (docx)
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (odt)

 

Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, PhDr. Henrieta Štefeková, 033/7368208, prízemie, Mgr. Lucia Krihová, 033/7910081, prízemie


 


6927753

Úvodná stránka