Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Pobyt občana v zahraničí

Opis:

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
 

Kontaktná osoba:

Odbor právny a klientskych služieb, referent evidencie obyvateľstva, Viera Marková, 033/7368206, Klientske centrum, prízemie.


 
Informacna_povinnost_prevadzkovatela_pobyt_obcana_v_zahranici.pdf(283 kB)Informačná povinnosť


6927893

Úvodná stránka