Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Participácia

Akákoľvek spoluúčasť verejnosti na správe vecí verejných má schopnosť rozvíjať miestnu samosprávu, pochopiť lokálnu komunitu a jej štruktúru, vzťahy, túžby a obavy. Výsledky projektov, ktoré vzišli z participatívneho plánovania bývajú vo väčšej miere akceptované verejnosťou, než projekty či rozhodnutia urobené volenými zástupcami verejnosti v samospráve, pretože vznikali na základe konsenzu a diskusie zainteresovaných.

Aktuálne informácie nájdete na Facebooku – Participácia Hlohovec.
https://www.facebook.com/participaciahlohovec/

 

Rozlišujeme 2 typy participatívnych procesov:

 

Participatívne procesy realizované mestom Hlohovec sú súčasťou pilotného projektu s názvom Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, ktorý je zaradený do národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

logá


 


6366020

Úvodná stránka