Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Participácia

Participácia

Akákoľvek spoluúčasť verejnosti na správe vecí verejných má schopnosť rozvíjať miestnu samosprávu, pochopiť lokálnu komunitu a jej štruktúru, vzťahy, túžby a obavy. Výsledky projektov, ktoré vzišli z participatívneho plánovania bývajú vo väčšej miere akceptované verejnosťou, než projekty či rozhodnutia urobené volenými zástupcami verejnosti v samospráve, pretože vznikali na základe konsenzu a diskusie zainteresovaných.

Aktuálne informácie nájdete na Facebooku – Participácia Hlohovec.
https://www.facebook.com/participaciahlohovec/

 

Participatívne plánovanie verejných priestorov

Participatívne plánovanie je súbor metód, ktoré nám umožňujú diskusiu a hľadanie dohody pre najvhodnejšiu formu a využitie riešeného územia. Obyvatelia užívajúci konkrétny verejný priestor sú odborníkmi na dané územie a môžeme od nich získať rôznorodé vstupy pre projektovanie - od ich potrieb, predstáv a očakávaní, po ohrozenia, ktoré vnímajú. V neposlednom rade sú to obyvatelia, ktorí budú užívateľmi priestoru. Táto metóda nám umožňuje diskusiu o tom, ktoré problémy v území sú prioritné pre hľadanie riešenia oproti iným.

Záverečná správa: verejná diskusia k centru mesta

Záverečná správa: prieskum obchodníkov - pešia zóna

Záverečná správa: prieskum verejnej mienky - verejný priestor medzi ul. Hlohová a Fraštacká

Záverečná správa: prieskum verejnej mienky - sídlisko Sihoť

 

Občianske nápady – IdeaSiTy

Prostredníctvom projektu IdeaSiTy majú obyvatelia mesta Hlohovec možnosť prispievať svojimi nápadmi na zlepšenie života v meste, a následne o týchto nápadoch aj hlasovať na internetovej stránke.

http://hlohovec.ideasity.sk/

 

Participatívne procesy realizované mestom Hlohovec sú súčasťou pilotného projektu s názvom Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, ktorý je zaradený do národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
logá


 


3784135

Úvodná stránka