Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Oznamovacia povinnosť - telovýchovné, športové a turistické podujatia

Opis

Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie mestu Hlohovec, ak sa má podujatie konať na území mesta.

Oznamovaciu povinnosť má organizátor každého podujatia v zmysle §4 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení neskorších predpisov. Vyplnený formulár zašlite alebo doručte na Mestský úrad v Hlohovci, odbor. spoločenských služieb najneskôr:

a) 10 dní,

b) 15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,

c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť mestu bezodkladne. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.

Mesto Hlohovec môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie; v prípade ohrozenia života mesto zakáže podujatie buď z vlastného podnetu, alebo na základe písomnej žiadosti organizátora alebo Policajného zboru.

Oznámenie môžete zaslať poštou alebo e–mailom na adresu: msu@hlohovec.sk . Podaním oznámenia si splníte povinnosť vyplývajúcu zo zákona, zároveň nám poskytnete informáciu o podujatí, o ktorom môžeme verejnosť informovať na webovej sídle mesta.

Súvisiace predpisy: zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tlačivo:

Oznámenie o konaní verejného športového podujatia na území mesta Hlohovec - odt
Oznámenie o konaní verejného športového podujatia na území mesta Hlohovec - docx

Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, Zuzana Raciková, 033/7368226, dv.č. 3/1p

 


 


6848935

Úvodná stránka