Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Ohlásenie jednoduchých stavieb

Opis:

Ohlásenie jednoduchej stavby sa podáva na základe určenia stavebného úradu v územnom rozhodnutí.

  • Ohlásenie jednoduchej stavby
  • Prílohy uvedené na formulári ohlásenie drobnej stavby

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie. S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia Mesta Topoľčany, stavebného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky. Stavebný úrad môže určiť, že drobná stavba podlieha stavebnému povoleniu.
 

Poplatky:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 

Lehota:

Do 30 dní


Vybavuje:

- referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania (stavebný úrad),  II. poschodie Mestského úradu,  M. R. Štefánika 1, Hlohovec, číslo dverí 207, telefónne číslo: 033/381 33 74,  033/791 00 82, 033/3815 680  Kontakt : Vladimír Káčer,  Ing. Peter Dávidek, Ing. Henrieta Zlámalová

e- mail :
vladimir.kacer@hlohovec.skpeter.davidek@hlohovec.sk, henrieta.zlamalova@hlohovec.sk

 

 

Súvisiace predpisy:


Tlačivá:


 
Ohlasenie_jednoduchej_stavby.docx(26.4 kB)Ohlasenie_jednoduchej_stavby.docx
Ohlasenie_jednoduchej_stavby.odt(20.9 kB)Ohlasenie_jednoduchej_stavby.odt


6927879

Úvodná stránka