Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odstránenie stavby

Opis:

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
  • Prílohy uvedené v žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

V prípade, že návrh nebude úplný,  nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená  lehota na doplnenie
 

Poplatky:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 

Lehota:

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), začne správny orgán konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.
 

Vybavuje:

- referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania (stavebný úrad),  II. poschodie Mestského úradu,  M. R. Štefánika 1, Hlohovec, číslo dverí 207, telefónne číslo: 033/381 33 74,  033/791 00 82, 033/3815 680  Kontakt : Vladimír Káčer,  Ing. Peter Dávidek, Ing. Henrieta Zlámalová

e- mail :
vladimir.kacer@hlohovec.skpeter.davidek@hlohovec.sk, henrieta.zlamalova@hlohovec.sk

 

 

Súvisiace predpisy:

 

Tlačivá:

Vyhlásenie o výkone odborného dozoru na jednoduchej stavbe a pri odstránení stavby
Žiadosť o povolenie k odstráneniu stavby


 
Ziadost_o_povolenie_k_odstraneniu_stavby.docx(25.8 kB)Ziadost_o_povolenie_k_odstraneniu_stavby.docx
Ziadost_o_povolenie_k_odstraneniu_stavby.odt(21.4 kB)Ziadost_o_povolenie_k_odstraneniu_stavby.odt


6848860

Úvodná stránka