Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Občianske obrady

Opis:

Mesto Hlohovec - Matričný úrad má v roku 2019 stanovené nasledovné termíny pre akt uzavretia manželstva a uvítania do života:

 

Schválené termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2019

12. január 2019 20. júl 2019
16. február 2019 10. august 2019
23. marec 2019 14. september 2019
13. apríl 2019 12. október 2019
04. máj 2019 16. november 2019
15. jún 2019 07. december 2019

 

Vo všetky ostatné dni, v ktoré budú manželstvá uzatvárané občianskou formou, bude uzatvorenie manželstva mimo stanoveného termínu spoplatnené podľa položky 18, písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov poplatkom 20 €.

Obsadenosť termínov si môžete pozrieť tu.

 

Sobášiacimi pre roky 2014 - 2018 sú:

Ing. Miroslav Kollár
Ing. arch. Miloslav Drgoň
Mgr. Stanislava Brestovanská
Ing. Milan Domaracký
Mgr. Jozef Urminský
 

Obradná sieň - refektár
Miestnosť určená k aktu uzavretia manželstva občianskou formou je obradná sieň mesta Hlohovec, umiestnená v budove vlastivedného múzea, Františkánske námestie 1, Hlohovec.

Je najcennejším priestorom kláštora (refektár - pôvodná mníšska jedáleň) vyzdobený renesančno-barokovým štukovým stropom, pochádzajúci zo 17. storočia s expozíciou historického nábytku.

Refektár si môžete pozrieť vo virtuálnej prehliadke mesta.

Empírové divadlo
Manželstvo je možné uzavrieť aj v historickej budove Empírového divadla, kde za uzavretie manželstva sú hradené poplatky 70 €, za sobáš mimo určenej miestnosti a 70 € – poplatok služby schválený MsZ v Hlohovci.
 

Potrebné doložiť:

  • zápisnicu o uzavretí manželstva,
  • osobná účasť oboch snúbencov.


Matričný obvod Matričného úradu Hlohovec tvoria obce: Hlohovec, Bojničky, Sasinkovo, Jalšové, Dolné Otrokovce, Merašice, Kľačany, Koplotovce.

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Matričný úrad, Janka Juríčková, tel. 033/7368 231, Klientske centrum, prízemie, e-mail: matrika@hlohovec.sk


 


6873224

Úvodná stránka