Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Narodenie dieťaťa

Opis:

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matričný úrad vystaví rodný list dieťaťa a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
Potrebné doklady:

 • dieťa narodené v platnom manželstve
  - občianske preukazy rodičov, sobášny list
 • dieťa narodené slobodnej matke
  - občiansky preukaz matky, určenie otcovstva pred narodením dieťaťa (spisuje sa po dohode rodičov pred narodením dieťaťa na matričnom úrade podľa trvalého pobytu rodičov)
  -občiansky preukaz a prítomnosť oboch rodičov na matričnom úrade, ktorý bude vystavovať rodný list dieťaťa, v prípade, že otcovstvo sa bude určovať po narodení dieťaťa
 • dieťa narodené rozvedenej matke
  - občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (určenie otcovstva)
 • dieťa narodené vdove
  - sobášny list, úmrtný list zosnulého manžela, občiansky preukaz matky (určenie otcovstva)

Matričný obvod Matričného úradu Hlohovec tvoria obce: Hlohovec, Bojničky, Sasinkovo, Jalšové, Dolné Otrokovce, Merašice, Kľačany, Koplotovce.
 

Poplatky: prvý výpis - bez poplatku
Súvisiace predpisy: zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších zmien a predpisov
Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Matričný úrad, Janka Juríčková, tel. 033/7368 231, Klientske centrum, prízemie, e-mail: matrika@hlohovec.sk
 


 


6927825

Úvodná stránka