Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Nahliadnutie do kroniky mesta

OPIS:

Do kroniky je možné nahliadnuť len na MsÚ na základe súhlasu primátora mesta za prítomnosti určeného zamestnanca mesta Hlohovec.

Záujemca o nahliadnutie do kroniky je povinný predložiť písomnú žiadosť o nahliadnutie do kroniky, v ktorej uvedie svoje identifikačné údaje, do ktorej časti kroniky chce nahliadnuť a z akého dôvodu. Vzor žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta Hlohovec www.hlohovec.sk a je k dispozícii na sekretariáte primátora mesta.

Zo záznamu v kronike nie je možné zhotovovať kópie fotografovaním, skenovaním alebo inou formou audiovizuálnej techniky. Z vyžiadaného materiálu si žiadateľ môže urobiť výpis v prítomnosti určeného zamestnanca.

Lehota  vybavenia: 30 dní

Súvisiace predpisy: Štatút kroniky mesta Hlohovec

Tlačivá: Žiadosť o nahliadnutie do kroniky mesta Hlohovec - tlačivo ODT

Žiadosť o nahliadnutie do kroniky mesta Hlohovec - tlačivo DOCX

Kontaktná osoba: Kristína Hodulová, Sekretariát, 033/7368101


 


6937387

Úvodná stránka