Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Psy v meste

Evidencia psov

 

     Mestský úrad v Hlohovci vedie evidenciu psov držaných na území mesta Hlohovec. 

 

     http://egov.hlohovec.sk/default.aspx

    

 

 

 

 

     Zverejnené štatistické informácie o evidovaných psoch v rozsahu počty psov podľa ulíc a podľa adries  vznikajú automaticky z informačného systému a sú aktualizované denne.

 

Informácie k prihláseniu psa do evidencie


 

ČIPOVANIE PSOV

 

     Mesto Hlohovec v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v nadväznosti na zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti vyzýva občanov, aby nahlásili údaj o čipovaní psa do evidencie MsÚ, t.j. číslo čipu, ak pes čip má.

     Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) zákona 282/2002 Z.z.  sa do evidencie zapisuje tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má.

     Každú zmenu skutočností alebo údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

         Žiadame majiteľov / držiteľov psov, aby nahlasovali Mestu Hlohovec údaj o čipovaní psa – čipové číslo jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne na MsÚ M.R.Štefánika 1, Hlohovec, Klientske centrum, prízemie;
  • e-mailom na adresu: martina.andreanska@hlohovec.sk  .
  • resp. poštovou zásielkou na adresu Mesta Hlohovec: MsÚ, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec.

Čipovanie psov uľahčuje identifikáciu psa pri jeho strate, zatúlaní alebo odcudzení.


 

Podmienky držania psov na území mesta Hlohovec

  

     Držanie psov upravuje zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a niektoré podmienky držania psov na území mesta Hlohovec upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 176/2017.

    

 

Odchyt túlavých psov

 

     Mestská  polícia  popri  iných  úlohách  vykonáva i odchyty psov. Informácie o odychtených psoch zverejňuje na stránke http://mesto.hlohovec.sk/odchyt-tulavych-psov.phtml?id3=66143 .

 

 

Výbeh pre psov

     Občanom mesta Hlohovec a ich štvornohým miláčikom je k dispozícii výbeh pre psov situovaný v parku na ul. R. Dilonga s plochou cca 600 m². Areál je oplotený pletivom do výšky 125 cm a nachádzajú sa v ňom 2 koše určené na psie výkaly. Rovnako, ako v rámci celého mesta, aj v areáli výbehu pre majiteľov psov platí, že výkaly po svojich psíkoch musia odpratať. Následne ich môžu odhodiť do pripravených košov v areáli, ktoré sú pravidelne vyprázdňované. Výbeh sa pravidelne kosí. Údržbu výbehu zabezpečuje Mesto Hlohovec prostredníctvom odborných firiem.    

Výbeh pre psovVýbeh pre psov

 


 


6927820

Úvodná stránka