Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Participácia

Mesto Hlohovec zavedením mechanizmu participácie ako stabilnej súčasti samosprávnych procesov, umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu. Akákoľvek spoluúčasť verejnosti na správe vecí verejných má schopnosť rozvíjať miestnu samosprávu, pochopiť lokálnu komunitu a jej štruktúru, vzťahy, túžby a obavy. Výsledky projektov, ktoré vzišli z participatívnych procesov bývajú vo väčšej miere akceptované verejnosťou, než projekty či rozhodnutia urobené volenými zástupcami verejnosti v samospráve, pretože vznikali na základe konsenzu a diskusie zainteresovaných.

Aktuálne informácie nájdete na Facebooku – Participácia Hlohovec.
https://www.facebook.com/participaciahlohovec/

 

Rozlišujeme 2 typy participatívnych procesov:

participacia


 


6929930

Úvodná stránka