Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zberný dvor II., Hlohovec

ZBERNÝ DVOR na Šoltésovej ul. č. 22

Prevádzkovateľ:
FCC Hlohovec, s.r.o.Zberný dvor na Šoltésovej ulici č. 22
Šoltésova 22
920 01 Hlohovec
Kont. osoba: Zuzana Rajnohová
Tel. +421 (0) 33 7301 456
email: hlohovec@fcc-group.sk

 

Prevádzkové hodiny - zberný dvor:
Pondelok - piatok
11. 30 - 18.00 hod.
Sobota 
8.00 - 15.30 hod.

 

 

V štátne sviatoky je  Zberný dvor zatvorený.

                                                               
Zberný dvor je presťahovaný do areálu firmy Metaluxu, s.r.o (zberné suroviny).

 

Samostatný vchod  do Zberného dvora II. je od štadióna Mier.

 

OZNAM – Drobné stavebné odpady

 

Drobné stavebné odpady je možné odovzdávať len v Zbernom dvore I. ulica Priemyselná Hlohovec, m. č. Šulekovo, kde je nainštalovaná plošinová váha.  Drobné stavebné odpady môžu obyvatelia mesta odovzdať v Zbernom dvore I. v čase otváracích hodín, kde po odvážení drobných stavebných odpadov, je povinný pracovníkovi zberného dvora zaplatiť poplatok vo výške 0,025 € za 1 kg odpadu. Pracovník vystaví občanovi doklad o zaplatení príslušného poplatku.   

 

Mimo prevádzkovú dobu zberného dvora je zakázané nechávať odpad pri bráne zberného dvora.

Uloženie odpadu pred zberný dvor mimo prevádzkových hodín je priestupkom podľa § 115 ods.1 písm. a) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výškou pokuty až do 1500 €.

Stručné pravidlá odovzdávania odpadov na zberné dvory:

  • Zberné dvory slúžia len pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Hlohovec a pre zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
  • Na zbernom dvore sa neodoberá zmesový komunálny odpad a pneumatiky.
  • Na zberné dvory odovzdávajte odpady utriedené podľa druhov a s minimalizovaným objemom.


Pri odovzdávaní odpadu do Zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne občianskym preukazom alebo potvrdením o úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady. Odovzdanie odpadu na iný než vlastný občiansky preukaz nebude umožnené.

 

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad je možné odovzdať na zberných dvoroch celoročne. Pre efektívne využitie kapacity kontajnerov určených na tento druh odpadu, žiadame obyvateľov orezy a konáre narezať na maximálnu dĺžku 1,5 m a zviazať textilným materiálom (nie drôtom).  Odpad, ktorý nebude upravený predpísaným spôsobom, je obsluha zberného dvora oprávnená neprevziať.

 

Do Zberného dvora II. je možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:


 
Zbierane_druhy_odpadov_II.pdf(151.9 kB)Zberný dvor II. - zoznam odoberaných odpadov.


6853176

Úvodná stránka