Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Organizačno - technické zabezpečenie

V dňoch 30.9.-2.10.2011 sa v meste Hlohovec uskutoční 18. ročník Michalského jarmoku spojený s hodami.
V tomto roku bude zmena trasy pre účastníkov jarmoku. Predajné stánky budú umiestnené len po jednej strane v častiach ulíc Pribinova, M.R.Štefánika, kde sa budú nachádzať stánky s občerstvením. V Štúrovej ulici budú umiestnené umelecké remeslá, v Jesenského ulici bude prebiehať kultúrny program. Atrakcie zábavnej činnosti budú umiestnené na autobusovej a železničnej stanici.
Montáž elek. rozvodov zabezpečuje fi. Kvanta. Čistenie jarmočiska zabezpečí fi. TKO Ekopres II - p. Kutan. Rozvod vody pre občerstvovacie stánky zabezpečuje VaTS s.r.o. Hlohovec - p. Sobotovič. Na trase MJ bude umiestnených 8 ks mobilných WC aj so servisom a dostatočný počet smetných nádob.
Sídlo Michalského jarmoku bude v priestoroch Domu kultúry. Predajné stánky budú otvorené: piatok - sobota od 8.00 - 22.00 hod. nedeľa od 8.00-21.00 hod. Slávnostné otvorenie MJ sa uskutoční 30.9.2011 na tribúne za účasti primátora mesta Hlohovec a pozvaných hostí.

 

Organizačný štáb MJ bude pracovať v tomto zložení:

p. Jaromír Kratochvíl - riaditeľ MJ
p. Zlatica Procházková - zástupkyňa riaditeľa MJ
Bc. Miroslava Chmelková - legislatíva, písomnosti - objednávky
JUDr. Jozef Šoka - ochrana a poriadok, doprava
p. Ľudovít Moder - kultúrny program
p. Mgr. Renáta Gogová - pokladňa
p. Mária Vendleková - pomocné práce pri umiestňovaní stánkov, služba na štábe

 

Rozpočet

Príjmy:

- poplatok za užívanie predajného miesta a umiestnenia zariadenia   - 23 000 €

Výdavky:

- poistné do sociálnej poisťovne - úrazové poistenie   -10 €
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru    - 1 200 €
- spotreba elekt. energie, pripojovací poplatok, revízne správy, montáž.demontáž elekt. prípojok (oprava a zakúpenie nových elektrorozvádzačov)   - 6 850 €
- spotreba vody - vodné, stočné, montáž a demontáž rozvodov vodovodných prípojok   - 110 €
- čistenie jarmočiska 30.9.-2.10.2011, dopravné značenia, smetné nádoby odvoz a úložne odpadu, všeobecné služby   - 5 950 €
- reprezentačné - slávnostný obed, večera, občerstvenie pre štáb   - 750 €
- transfer pre MsKC na výplatu honorárov účinkujúcim, propagácia MJ, SOZA, ozvučenie, montáž, demontáž javiska s prestrešením   - 7 900 €
- rezervný fond (nákup farby, štetcov na značenie stánkov, všeobecný materiál   - 30 €
- prenájom WC so servisom   - 200 €

 

Sumár za príjmy: 23 000 €
Sumár za výdavky : 23 000 €


 


6941960

Úvodná stránka