Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Hlohovská televízia

web: www.hctv.sk

https://sk-sk.facebook.com/TVHLOHOVEC 

Vysielanie HcTV

 

Adresa:
Hlohovská Televízia s.r.o.
Nám. sv. Michala č.3
920 01 Hlohovec

tel.: 0911 93 51 73
e-mail: hctv@hctv.sk
Ing. Peter Chmela - konateľ HCTV

 

Základné informácie o vysielaní HcTV

Mesto Hlohovec patrilo medzi prvé mestá v rámci Slovenska, ktoré malo svoju televíziu. Prvé vysielanie bolo 21.11.1994. V roku 2000 transformáciou vznikla Hlohovská televízia, s.r.o., ktorá kontinuálne pokračuje vo vysielaní a zameriava svoju činnosť na poskytovanie informačných služieb pre obyvateľov mesta a regiónu. Tieto služby sa zabezpečujú výrobou spravodajstva, publicistiky, dokumentov, prenosov besied na aktuálnu tému a vydávaním časopisu ŽvH.

 

Televízne vysielanie v káblovom rozvode

Vysielanie sa realizuje v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. a pridelenej licencie od Rady pre vysielanie a retransmisiu č. T/137. Je to informačno – publicistické vysielanie, ktoré poskytuje aktuálne a ucelené informácie obyvateľom mesta prijímajúcim televízny program prostredníctvom káblového rozvodu. Vysielanie je rozdelené do obrazovej a infotextovej časti. Obrazové vysielanie je diferencované v jednotlivých týždňoch daného mesiaca na Magazín, Rozšírené reportáže, Besedy a zostrihy z Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

 

Štruktúra vysielania v káblovom rozvode:

Obrazové vysielanie je 15 hodín týždenne s tým, že v pondelok o 18.00 h je premiéra.
Reprízy sú v týchto časoch:
pondelok o 22.00 hod.
utorok o 11.00 hod., 18.00 a 22.00 hod.
streda až nedeľa o 18.00 a 22.00 hod.

V ostatných hodinách, mimo doobedňajších, sa vysiela videotext. V sobotu a v nedeľu počas celého dňa, t.j. 22 hodín videotext.

 

Kde všade možno nájsť vysielanie HcTV:

Hlohovskú televíziu môžete sledovať denne na  Západoslovenskej TV v nasledovných časoch:
o 7.45,12.45,16.45,20.45 hod.

Západoslovenská televízia vysiela terestrialne –DVB-T na 59 kanáli z vysielača Jaslovské Bohunice.

HCTV si môžete pozrieť i na tV Karpaty:

štvrtok, sobota, pondelok, streda:  o 13:00
piatok, nedeľa, utorok: o 7:00

Tv Karpaty vysiela:

Piešťany - 42. kanál DVB-T
Trnava - 49. kanáli DVB-T
siete Magio, UPC, Swan a KDS

 

Tlačiareň

Hlohovská televízia využíva ofsetovú tlačiareň ako doplnok pri svojej činnosti. Ponúka ofsetovú tlač do formátu A3, farebnosti 2+2 (1farba+1farba dotlače). Je vhodná na tlač hlavičkových papierov, objednávok , firemných listov a podobne.


 


6941835

Úvodná stránka