Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia prijaté počas Michalského jarmoku

Michalský jarmok sa bude konať v dňoch 30. 9., 1. a 2. 10. 2011.


Počas konania Michalského jarmoku boli prijaté nasledovné bezpečnostné opatrenia:

Z bezpečnostných dôvodov budú ulice, kde sa bude jarmok konať, t. j. ul. Pribinova, Štúrova, Puškinova, Starý rínok a časť ul. M. R. Štefánika (od. križovatky s ul. Tolstého po križovatku s ul. Puškinovou), Jesenského (od križovatky s ul. Pribinovou po križovatku s ul. Radlinského) a ul. Železničná (od križovatky s ul. Pribinova po križovatku s ul. M. R. Štefánika) pre dopravu uzatvorené od 06.00 hod. dňa 28. 9. 2011 (streda) do 24.00 hod. dňa 2. 10. 2011 (nedeľa).

Zásobovanie prevádzok a vjazd a výjazd motorových vozidiel majiteľov nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v tomto priestore bude povolený do 29. 9. 2011 (štvrtok) do 18.00 hod. a v dni konania jarmoku v čase od 22.00 hod. do 05.00 hod.

Od štvrtka od 18.00 hod. do nedele do 24.00 hod. je v priestoroch konania jarmoku státie motorovým vozidlám ZAKÁZANÉ.

Pre parkovanie motorových vozidiel predajcov je vyhradené parkovisko na ul. Starý rínok, ul. Fándlyho a časť priľahlého parkoviska.

Návštevníci jarmoku môžu svoje motorové vozidlá parkovať v priľahlých uličkách, okrem ul. M.R.Štefánika od križovatky s ul. Vajanského po križovatku s ul. Železničnou, ktorá je vyhradená pre dočasné parkovanie autobusov.

Bezpečnosť jarmoku bude zabezpečovaná hliadkami MsP a OO PZ Hlohovec. V priebehu konania jarmoku sa bude v týchto priestoroch permanentne zdržovať 10 až 12 príslušníkov týchto zložiek. Zvýšená pozornosť hliadok bude zameraná i na zabránenie krádežiam osobných veci návštevníkov a predajcov jarmoku. Časť priestoru konania jarmoku a priľahlých ulíc bude monitorovaná i bezpečnostnými kamerami.
 


 


6941941

Úvodná stránka