Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Kontajnery na malý elektroodpad

Mesto Hlohovec uzatvorilo Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov č. ISS:383/2016 s ASEKOL SK, s.r.o. Bratislava, na základe ktorej budú v meste Hlohovec rozmiestnené stacionárne kontajnery najneskôr do 20.12.2016.

Zoznam stanovíšť kontajnerov na malý elektroodpad s vonkajším rozmerom menším ako 50 cm (napr: varné kanvice, žehličky, sušiče na vlasy a pod.)

Mesto Hlohovec, m.č. Šulekovo:
1. Pri COOP Jednote Šulekovo,

Mesto Hlohovec:
2. Sihotská oproti BD č. 5 - 7 pri kontajnerovisku,
3. Mierová pri bývalom Lubonase,
4. Manckovičová vnútroblok oproti BD č. 12,
5. Podzámska oproti BD č. 23,
6. SNP zadná časť medzi č. 21-24,
7. Nitrianska pri kotolni,
8. Vinohradská na chodníku BD č. 6,
9. Hlohová pri BD č. 24 pri kontajnerovisku.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


 


6851819

Úvodná stránka