Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Jednorazová sociálna dávka

Opis:

Rodina resp. občan môže požiadať o jednorazovú sociálnu dávku, ktorú možno poskytnúť:

  • sociálne odkázanému občanovi alebo občanom, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne a nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom,
  • dôchodcom, ktorých príjem nepresahuje hranicu životného minima vynásobenú koeficientom 1,3,
  • občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby alebo na vážnu sociálnu situáciu.

Jednorazová sociálna dávka sa môže poskytnúť len občanom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Hlohovec a poskytuje sa najmä na nákup potravín, nevyhnutné ošatenie, zakúpenie školských potrieb, na úhradu mimoriadnych liečebných nákladov....

Poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky a jej výšku primátorovi mesta odporučí Komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry na základe individuálneho posúdenia písomnej žiadosti o jej poskytnutie.

Na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky nie je právny nárok.

Súvisiace predpisy: VZN 109/2009
Tlačivo: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky (docx)
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky (odt)
Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, PhDr. Henrieta Štefeková, 033/7368208, prízemie


 


6849546

Úvodná stránka