Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Participatívne plánovanie verejných priestorov

participativne_planovanie

Participatívne plánovanie je proces, ktorý nám umožňuje diskusiu a hľadanie dohody pre najvhodnejšiu formu a využitie riešeného územia. Obyvatelia užívajúci konkrétny verejný priestor sú odborníkmi na dané územie a môžeme od nich získať rôznorodé vstupy pre projektovanie - od ich potrieb, predstáv a očakávaní, po ohrozenia, ktoré vnímajú. V neposlednom rade sú to obyvatelia, ktorí budú užívateľmi priestoru. Táto metóda nám umožňuje diskusiu o tom, ktoré problémy v území sú prioritné pre hľadanie riešenia oproti iným.

Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov

 

M.Bela - Manckovičova - Hollého

BMH-mapa.jpg

Pozvánka na verejné stretnutie
Dotazníkový prieskum (11.10.2019 - 25.10.2019)

 

Podzámska - časť 3

podzamska-mapa.jpg

Pozvánka na verejné stretnutie
Dotazníkový prieskum (16.10.2019 - 30.10.2019)

 

Vnútroblok Vinohradská - Za poštou

Vinohradska - Za postou

Pozvánka na verejné stretnutie

Záverečná správa: prieskum verejnej mienky

 

Sídlisko Sihoť

Vnutroblok Sihot

Pozvánka na verejné stretnutie

Záverečná správa: prieskum verejnej mienky

Pozvánka na 2. verejné stretnutie - prerokovanie štúdie

Zápis z verejného prerokovania štúdie vnútrobloku

Štúdia revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Sihoť

 

Hlohová - Fraštacká

Hlohova - Frastacka

Pozvánka na verejné stretnutie

Záverečná správa: prieskum verejnej mienky

 

Pešia zóna

Pesia zona

Záverečná správa: prieskum obchodníkov - pešia zóna

Workshop - Hack the street

 

Centrum mesta

Centrum mesta

Ideové nápady občanov a dotazníkový prieskum

Záverečná správa: verejná diskusia k centru mesta


 


6937329

Úvodná stránka